Hærvejen i Topklasse

Foto: Jammerbugt Kommune


I 2021 gik 15 kommuner sammen i en ny forening med formål om at udvikle Hærvejens vandre- og cykelrute til et endnu mere attraktiv tilbud til kommunens borgerne og at tiltrække gæster og turister fra hele Europa.

De 15 kommuner bag udviklingen af Hærvejens vandre- og cykelrute har nu lagt strategien for 2022-2025. Kommunerne har arbejdet tæt sammen i forhold til at lave en grundig forundersøgelse og fået afdækket mulighederne og potentialerne på ruten.

-- annonce ---


– Vi har nu fastlagt den første strategi for Hærvejen på baggrund af det store tværkommunale forarbejde. Strategien skal være det fælles afsæt for arbejdet med at indfri Hærvejens potentialer, så den ikoniske vandre- og cykelrute kan udvikles yderligere til glæde for både de lokale borgere og gæster, siger Mikkel von Seelen, sekretariatschef i Udvikling Hærvejen.

Nordea-fonden har givet tilsagn om at støtte udviklingen af Hærvejen med et trecifret millionbeløb, og dermed har projektet nu også økonomiske kræfter til at realisere en ambitiøs strategi.

De kommende år vil kommunerne i fællesskab arbejde på at øge vandre- og cykeloplevelsen ved blandt andet at optimere faciliteter og støtte lokale initiativer, så Hærvejsbrugere får tidssvarende services og ydelser. Samtidig skal der arbejdes strategisk med en ensartet skiltning og formidling, så man trygt kan navigere på ruten og aldrig er i tvivl om, hvilken historisk fortælling man er en del af.

– I Jammerbugt Kommune er vi glade for samarbejdet. Med 76 kilometer Hærvej har vi den længste strækning af Hærvejen. Der er mange natur- og kulturhistoriske oplevelser og med lokale Hærvejsprojekter, vil vi gøre det endnu mere interessant for turister og gæster at holde en Hærvejsferie her i området. Så vi ser et stort potentiale i samarbejdet om udviklingen af Hærvejen til gavn for alle naturelskere, siger Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Christen Gade.

Hærvejen, der byder på naturoplevelser fra Aggersund til Alstrup, består af en række naturperler langs med Vestkysten herunder Svinkløv, Fosdalen, Rødhus og Blokhus.

– Udviklingen af Hærvejen lykkes kun gennem samarbejde. Det gælder i forhold til små og store erhvervsaktører, lodsejere og kommunerne imellem. Vi har derfor spillet meget aktivt ind i arbejdet med at udvikle en ambitiøs og slagkraftig strategi, siger Anna Oosterhof, Erhvervs- og Turistchef i Jammerbugt Kommune.

Fakta om Hærvejen
Hærvejens historie går tusinder af år tilbage. Som tidligere tiders hovedfærdselsårer var Hærvejene de veje, hvor alle havde ret til at færdes. Allerede i Jyske Lov fra 1241 beskriver ’Kongens Hærstræder’ de større veje til fjerne steder for at adskille dem fra dagligdagens småveje til marker og landsbyer. I 1930’erne navngiver arkæologen Hugo Matthiesen tidligere tiders vejspor samlet som Hærvejen, der kommer fra det tyske udtryk ’Heerweg’.

  • Vandreruten er 638 kilometer lang og cykelruten 454 kilometer lang
  • Cykelruten er etableret i 1989 og kendt som national cykelrute nr. 3
  • Vandreruten er etableret i 1992 fra Viborg og sydpå og i 2014 nord for Viborg
  • 100 kilometer af Hærvejens vandrerute og 40 kilometer af cykelruten løber på Naturstyrelsens arealer
  • Ruterne løber gennem tre regioner, 15 kommuner, 7 destinationsselskaber
  • Hærvejen indgår som en del af pilgrumsruten mellem Trondheim i Norge og Santiago de Compostela i Spanien