Grønt lys for etape 2 af byfornyelse i Brovst og Masterplan Jetsmark

Borgmester Mogens Christen Gade. Pressefoto.


Kommunalbestyrelsen har netop godkendt Masterplan Jetsmark og anden etape af byfornyelsen i Brovst – som er en forlængelse af Masterplanen for Brovst. 

Masterplan Jetsmark 

-- annonce ---

Udarbejdelsen af Masterplan Jetsmark er sket i samarbejde med LYTT-arkitekter, og ikke mindst input fra borgere, virksomheder, foreninger og andre interessenter, der har deltaget undervejs i processen. 

Masterplan Jetsmark, som nu er godkendt, definerer Jetsmark-områdets DNA, og vil ligesom kommunens øvrige masterplaner, fungere som rettesnor for de fremtidige prioriteringer, der kommer til at ske i området. 

Fokus i Masterplan Jetsmark er naturen, det gode liv, bosætning, erhverv, kultur-, idræts- og friluftsliv. Men der er også fokus på den kommende skole, som skal være med til at samle området i ét. 

”Masterplan Jetsmark er i høj grad et strategisk værktøj. Den er central for visionen og den udvikling og retning, der hen over årene skal ske for Pandrup, Kaas og Moseby. Med masterplanen er vi et skridt videre mod at realisere udviklingen af området”, udtaler Mogens Christen Gade. 

Masterplanen indeholder tre fysiske nøgleprojekter, som vil være paraply for flere mindre projekter i området, der alle går i samme retning for at nå det overordnede mål. De tre nøgleprojekter er: 

  • Udvikling af stiforbindelse fra å til hav
  • Bosætningsmuligheder i grusgraven 
  • Én samlet byklynge

Byfornyelse af Brovst – etape 2

Kommunalbestyrelsen har også godkendt byfornyelse Brovst etape 2 – Den grønne struktur.

2. etape af byfornyelsen i Brovst er en forlængelse af udmøntningen af Masterplan Brovst, og tager udgangspunkt i Den grønne struktur. Som navnet antyder, vil beplantning i byen være central for at skabe sammenhæng i projekterne og i byen. 

Der er fire hovedpunkter i Den grønne struktur, de er: 

  • Lommeparken 
  • Forskønnelse og mere grønt i byen 
  • Byporte 
  • Hovedgaden 

Formålet er at skabe genkendelighed med konkret anlægsprojekter, inventar, belysning, beplantning osv. som binder byen sammen visuelt og skaber en indbydende by med det grønne element som en gennemgående rød tråd. 

Etape 2 starter op ultimo 2022, og selve udførelsen af projektet forventes at starte op i 2024 og løbe frem til 2026. Undervejs i processen med etape 2 afholdes borgermøde med deltagelse af foreninger, borgere og andre interessenter.