Gølbådens Træskibslaug søger om penge til “Færdiggørelsen af Gøl Båden”

Gjøl
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Gølbådens Træskibslaug søger om 360.000 kr. til projektet ”Færdiggørelsen af Gøl Båden”, hvilket svarer til 25 % af de samlede projektudgifter. Ansøgningen behandles på møde i Økonomiudvalget den 12. juni 2019.

Sagsfremstilling

I 2012 overtog Gølbådens Træskibslaug Gølbåden. Siden overtagelsen har frivillige og professionelle bådebyggere arbejdet med renoveringen af Gøl Båden, og Gølbåden forventes at være klar til søsætning i forår/sommer 2020.

Tilbage inden båden kan søsættes er færdiggørelse af styremaskine, kalfatring, maling, søsætning og tilpasning af havn. Efter søsætning skal Gølbåden bruges til følgende aktiviteter:

Sømand for en dag, knob og navigation
Ophold på fjorden med mulighed for bade- og dykkeaktiviteter
Blive gift eller begravet til søs
Fisketure, fuglesafari og fotosafariLæring på fjorden, biodiversitet, fugle, fjorden, over og under vandoverfladen
Tegne og male under sejlads/ophold for anker på fjorden
Natsejlads og kigge på stjerner
Fortællinger på fjorden om trolde, kirker og herregårde langs fjorden – områdets kulturarv – Hans Kirks fortælling om ”Fiskerne” og lokalhistoriske beretninger.
Fragte cykelister på tværs af fjorden i tilknytning til cykelruter langs fjorden
Kropakker – sammen med Gjøl Kro, Kronborg på Egholm, Attrup Havne café mv.
Forenings- og virksomhedssejlads
Firmature
Følgebåd ved eksempelvis Limfjorden Rundt
Støttebåd ved events i Aalborg, Nibe og Løgstør
Besøg en ø eller en holm.

Mere overordnet er projektets formål:

At restaurere Gølbåden og få den ført tilbage, så den fremstår, som da den blev bygget i 1908
At bevare og benytte Gølbåden som et aktivt autentisk kulturminde og symbol på tidligere tiders afhængighed af skibstransport af mennesker og varer over fjorden
At styrke friluftsliv og turisme, som er knyttet til Limfjorden, med nye oplevelsesprodukter og udvikle nye samarbejdsrelationer
At udvikle et aktivt og rummeligt træskibslaug med tilbud og opgaver til alle uanset køn, alder, uddannelse eller social status
At skærpe børns og unges nysgerrighed for Gølbåden, da det er dem, der skal videreføre opgaven.
At skabe to nye lokale arbejdspladser direkte i restaureringsfasen og forhåbentligt et lignende antal gennem bidrag til øget aktivitetsniveau på Gjøl
At medvirke til at Gjøl i stigende grad præges af aktiviteter, fællesskaber og livsværdier, som kan få potentielle tilflyttere til bevidst og aktivt at vælge netop dette bosted
At Jammerbugt Kommune får et fartøj, som er autentisk kulisse, der kan bruges i markedsføringssammenhæng flere forskellige steder i fjorden.

Estimeret tidsplan

April – oktober 2019 Styremaskine, afsletning og kalfatring
Oktober 2019 – maj 2020 Klargøring til søsætning incl. maling og bådeplads samt godkendelse.
Maj – juni 2020 Søsætning.
Juni – August 2020 Udrustning og prøvesejlads.
September 2020 I drift og på første sejladsopgaver, f.eks. støttebåd i Limfjorden Rundt 2020.

Vækst og Udviklings kommentarer

Ansøgningen overføres til anlægspuljen.Projektet fremgår af Gjøls LUP.Projektet har tidligere modtaget 125.000 kr. i støtte.Tilpasning af havnen foretages i samarbejde med Vækst og Udviklkng, Forsyning.