Godkendelse af sænkning af klasseloft på 0. årgang

Aabybro Skole
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email


Godkendelse af sænkning af klasseloft på 0. årgang

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder årets første ordinære møde den 9. januar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Godkendelse af sænkning af klasseloftet på 0. årgang fra 28 til 26 elever med virkning fra skoleåret 2023/24.

Sagsbeskrivelse

Den 22. september 2022 indgik Folkeskoleforligskredsen en aftale om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 2023/24.

Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne er enige om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse, dog med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde, for nye årgange fra skoleåret

2023/24. Implementeringen er rullende, hvilket betyder, at klasseloftet sænkes for nye årgange på 0. klassetrin. Det betyder konkret, at

  • klasseloftet i 2023/24 sænkes for 0. årgang,
  • klasseloftet i 2024/25 sænkes for 0. og 1. årgang
  • klasseloftet i 2025/26 sænkes for 0., 1. og 2. årgang

Aftalen er endnu ikke bekendtgjort rent lovgivningsmæssigt. Det fremgår af aftalen, at Børne- og undervisningsministeren vil fremsætte lovforslag herom i januar 2023.

LÆS OGSÅ: Godkendelse af igangsættelse af renovering af Grøftekanten Vuggestue og Børnehave

Der er på nuværende tidspunkt åbnet for skoleindskrivning for den nye årgang (2017), forud for at børnene starter i førskole til april 2023. Af hensyn til skolernes planlægning og organisering af de kommende skolestartere samt kommunikation til forældrenene vurderer Forvaltningen, at der snarest bør træffes en beslutning omkring klasseloftet for 0. årgang. Der har på den baggrund været rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening (KL). Forvaltningen er, med udgangspunkt i svar fra KL, af den overbevisning, at aftalen af 22. september bliver en realitet, når en kommende regering genoptager lovgivningsarbejdet.

En kommunal stillingtagen til klasseloftet vil betyde, at forældrene kan få rettidig information jf. bilag til styrelsesvedtægten, samt at skolerne kan få ro omkring planlægning af kommende skoleår.

Frit skolevalg

I Jammerbugt Kommune er det truffet beslutning om, at skolerne optager elever, der vælger anden skole end distriktsskolen, hvis der i gennemsnit er under 26 elever i klasserne på den enkelte årgang. Grænsen er sat af hensyn til, at der skal være plads til optagelse af elever, der flytter til distriktet i løbet af skoleåret. Denne beslutning fremgår af den kommunale styrelsesvedtægt.

En beslutning om at sænke klasseloftet for 0. årgang til 26 elever fra skoleåret 2023/24 vil ikke ændre ved, at skolerne optager elever, der vælger anden skole end distriktsskolen, hvis der i gennemsnit er under 26 elever i klasserne på den enkelte årgang.

Retsgrundlag

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 2023/24.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Hvis aftalen af 22. september 2022 udmøntes ved lov, vil denne medføre en revidering af den kommunale styrelsesvedtægt for folkeskoler i Jammerbugt Kommune.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender, at klasseloftet sænkes fra 28 til 26 elever for 0. årgang fra og med skoleåret 2023/24.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn