Godkendelse af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger

Foto: Unsplash


Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 24. august, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger i Jammerbugt Kommune

Sagsbeskrivelse
Bevillingsnævnet har på møde den 4. april 2022 drøftet evt. ændringer i retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger.

-- annonce ---


I forbindelse med mødet den 23. juni 2022, er ændringerne indarbejdet i retningslinjerne og markeret med gult.

Bevillingsnævnet godkendte de ændrede retningslinjer den 23. juni 2022 og videresender dem til behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med anbefaling om godkendelse.

Indstilling
Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender de reviderede retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger i Jammerbugt Kommune.

Læs Bilag:
Bevillingsnævn retningslinjer 2022