Godkendelse af ny indkøbs- og udbudspolitik i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder ordinært møde den 9. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af ny indkøbs- og udbudspolitik

Sagsbeskrivelse
Med planstrategien “Sammen mod 2030” og kommunens handlingskatalog blev det besluttet, at kommunens Indkøbs- og udbudspolitik skulle revideres og samles (handling 37). Konkret blev der lagt op til, at den nye indkøbs- og udbudspolitik skulle have et stærkere udtryk i forhold til klima og socialt ansvar. Her anskues bæredygtighed i bred forstand, ligesom der er ønske om fokus på kommunens langsigtede bæredygtige indkøbsmuligheder.


I forlængelse heraf er der udarbejdet et nyt udkast til fælles indkøbs- og udbudspolitik. Politikken bygger på eksisterende indkøbspolitik og udbudspolitik (to særskilte politikker) og har indarbejdet handlingskatalogets fokusområder, ligesom det nationale fokus f.eks. via KL’s indkøbsstrategi er indtænkt.

Politikken erstatter dermed hhv. nuværende indkøbspolitik og nuværende udbudspolitik.

Udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik er udarbejdet ud fra et ønske om i højere grad at afspejle en bred politik på området, som kan favne den decentrale styring og ligeledes muliggøre en større grad af attraktive samarbejder med leverandører.

I arbejdet med dannelsen af en ny indkøbs- og udbudspolitik er dele af de nuværende indkøbs- og udbudspolitikker taget ud for at kunne indgå i et procedurekatalog, som skal understøtte en samlet politik, en højere grad af administrativ ensretning og professionalisme i det decentrale arbejde med indkøb og udbud. Procedurekataloget vil i højere grad være præget af administrative detaljeringer som følge af den gældende lovgivning på indkøbs- og udbudsområdet. Procedurekataloget vil dermed også fremstå og blive anvendt mere dynamisk samt være tilpasningsdygtigt såfremt eksempelvis lovmæssige krav på områder ændres.

Procedurekataloget skal ses som et detaljeret administrativt værktøj, der understøtter den overordnede indkøbs- og udbudspolitik og den decentrale indkøbsstruktur. Procedurekataloget udarbejdes med afsæt i følgende områder:

Udbud (procedurebeskrivelse i forhold til politikkens bilag 1)
Kædeansvar, sociale klausuler og arbejdsklausuler (CSR)
Indkøb af varer og tjenesteydelser
Bygge- og anlægsopgaver
Leasing og leje

Som supplement til udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik er udarbejdet bilag 1, der beskriver rolle- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud, herunder angivelse af konkrete tærskelværdier.

Politisk proces:

Behandling i fagudvalg: Uge 44 (31. oktober – 4. november)
Behandling i Økonomiudvalg: 9. november
Behandling i Kommunalbestyrelsen: 17. november

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 31. oktober 2022, pkt. 116
Anbefales godkendt.
Afbud fra Claus Rom.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 31. oktober 2022, pkt. 63:
Anbefales godkendt.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 1. november 2022, pkt. 91:
Anbefales godkendt.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 2. november 2022, pkt. 67:
Anbefales godkendt.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 3. november 2022, pkt. 163:
Anbefales godkendt.


Administrativ bemærkning 4.11.2022:

Følgende indstilling er behandlet i ovenstående fagudvalg: “Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik og det dertilhørende bilag 1”. Ordene “udkast til” er fjernet fra indstillingen til Økononomiudvalget.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender ny indkøbs- og udbudspolitik og det dertilhørende bilag 1

Bilag
Indkøbs- og udbudspolitik
Bilag 1 Tærskelværdier og rollefordeling ved udbud

1 KOMMENTAR

  1. Der er kun 2 ting, der bør værd i højsædet, når det offentlige bruger skatteydernes penge.
    Den bedste vare, til billigste pris.

    Alt andet, er en gang politisk ævl.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn