Godkendelse af kommissorium for pædagogisk fritidspolitik for børne- og ungeområdet

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af kommissorium for pædagogisk fritidspolitik for børne- og ungeområdet

Børne- og familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 4. december, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af kommissorium for pædagogisk fritidspolitik for børne- og ungeområdet

Beslutningstema

Godkendelse af Kommissorium for ny Pædagogisk Fritidspolitik

Sagsbeskrivelse

Da Jammerbugt Kommune i februar 2020 fik godkendt en ny skolepolitik, blev der i den forbindelse besluttet, at der skulle udarbejdes en særskilt politik for fritidsområdet. Fritidsdelen af skolelivet er en vigtig andel af børnenes hverdag, læring og dannelse, hvorfor området fortjener et særskilt fokus og visionært løft, som vil være formålet med en ny Pædagogisk Fritidspolitik.

Den Pædagogiske Fritidspolitik skal være fundamentet for de kommunale skolefritidsordninger, ungdomsskole/klubber, øvrige fritidsrelaterede aktiviteter m.fl. Den skal understøtte retningen og tankerne for vores fælles mål og ønsker for fritidsområdet gældende for alle dem, hvis praksis handler om at skabe meningsfulde og robuste børnefællesskaber. Den nye Pædagogiske Fritidspolitik vil naturligt skulle hænge sammen med og drage paralleller til både Skolepolitikken såvel som Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Dette for at skabe en fælles retning i det politiske og forvaltningsmæssige arbejde, om end der stadig vil være forskellige muligheder og forskelle alt efter aktivitet eller tilbud.

Det giver særligt mening at igangsætte arbejdet med at udvikle en ny Pædagogisk Fritidspolitik netop nu, hvor Regeringen har lanceret det nye kvalitetsprogram for folkeskolen ”Forberedt på fremtiden II”, hvori der lægges op til at afkorte skoledagen. Med muligheden for at afkorte skoledage vil fritidsområdet blive tillagt en større rolle og et større ansvar. Derfor vil det være afgørende at understøtte området med et fælles fundament i de temaer og pejlemærker som fremad skal underbygge udviklingen af gode fællesskaber og god kvalitet på fritidsområdet.

Med det vedhæftede kommissorium ligges op til at igangsætte processen med en ny Pædagogisk Fritidspolitik, som vil indeholde et Kick off, elevinterviews, møde i Ungerådet og en bredfavnet inddragelse af børnene, de unge, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. Gennem inddragelse skal input og perspektiver danne grundlag for at kunne udvælge og formulere de temaer og pejlemærker, som fremadrettet skal være indholdet i den Pædagogiske Fritidspolitik i Jammerbugt Kommune.

Tidsplan

Ny Pædagogisk Fritidspolitik
Step 0Drøftelse i ForvaltningsMED om opmærksomhed på MED-inddragelseNovember 2023
Step 1Børne- og Familieforvaltningen behandler udkast til kommissorium4. dec 2023
Step 2Kick offFebruar 2024
Step 3Gennemførsel af elevinterviewMarts/april 2024
Step 4Møde i UngerådetMarts 2024
Step 5Decentral inddragelseMarts/april 2024
Step 6Udarbejdelse af Ny Fritidspolitisk Vision samt inddragelse af ForvaltningsMED forud for høringMaj 2024
Step 7Børne- og Familieforvaltningen igangsætter høring3. juni 2024
Step 8Politisk godkendelse af Ny Fritidspolitisk Vision12. august 2024 i BFU,
20. august i ØKU og
29. august i KMB

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender kommissorium for pædagogisk fritidspolitik for børne- og ungeområdet

Bilag

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn