Godkendelse af kommissorium for byfornyelse Brovst etape 2 – den grønne struktur

Brovst
Foto: Jammerbugtposten.dk.


Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune holder ordinært møde den 18. august, hvor der bl.a. på dagsordenen er Godkendelse af kommissorium for byfornyelse Brovst etape 2 – den grønne struktur

Sagsbeskrivelse
Hermed indstilles projektkommissorium for byfornyelse Brovst etape 2, den grønne struktur til godkendelse.

-- annonce ---


Formål:

Byfornyelsens etape 2 er en forlængelse af udmøntningen af Masterplan Brovst, og tager udgangspunkt i den grønne struktur, hvor bl.a. beplantning skaber sammenhæng i projekterne og i byen.

De 4 hovedpunkter i “Den grønne struktur” er følgende:

  • Lommeparken
  • Forskønnelse og mere grønt i byen
  • Byporte
  • Hovedgaden

Formålet er at skabe genkendelighed via konkrete anlægsprojekter, inventar, belysning, beplantning m.m., som visuelt binder byen sammen og skaber en indbydende by med det grønne element som en gennemgående rød tråd.

Tidsplan:

Processen for etape 2 igangsættes ultimo 2022 og fortsættes i 2023. Udførelse af anlægsprojekter forventes at løbe fra 2024-2026.

Budgetmæssige konsekvenser
Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Der afholdes borgermøde med deltagelse af foreninger og borgere.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende kommissoriet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 27. juni 2022, pkt. 79:

Anbefales godkendt.

LÆS MERE: Projektkommissorium Byfornyelse Brovst Etape 2 – Den grønne struktur