Godkendelse af igangsættelse af renovering af Grøftekanten Vuggestue og Børnehave

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email


Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder årets første ordinære møde den 9. januar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Godkendelse af igangsættelse af renovering af Grøftekanten Vuggestue og Børnehave.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetforliget for 2020, at der skal ske en renovering af Grøftekanten Vuggestue og Børnehave.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2021, at anlægsopgaven med renovering af Grøftekanten skulle udbydes som totalentreprise med omvendt licitation. Det blev endvidere besluttet, at den samlede anlægsudgift inklusiv genhusning på i alt 4,5 mio. kr. finansieres af 3,1 mio. kr. af allerede overførte frigivne anlægsmidler på dagtilbudsområdet fra 2020, og de resterende 1,4 mio. kr. søges frigivet af dagtilbudsrammen. Udgangspunktet for finansieringen af projektet har imidlertid ændret sig med det vedtagne anlægsbudget for 2023, hvorfor det anbefales, at projektet finansieres af den samlede pulje til anlæg under Økonomiudvalget i 2023.

Konkret blev projektet sendt i udbud medio juli 2022, og den 30. september 2022 indkom der via udbudsportalen Comdia to bud, ud af fem inviterede, til renovering af Grøftekanten. Det er en enig styregruppe, der beslutter, at BTM Byg har vundet licitationen på renovering og ombygning af Grøftekanten. Og dette uden at gå på kompromis med styregruppens krav og forventninger til såvel renoveringen af Grøftekanten og tilbygningen/sammenbygning af Grøftekantens to matrikler.

LÆS OGSÅ: Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til brug i 2023 i forbindelse med skolebyggeriet i Jetsmark

I renoveringsprojektet indarbejdes der ønsker om opdatering/renovering af de eksisterende faciliteter med særligt fokus på en bedre indretning samt udvidelse af børnenes garderobeområde, etablering af nye toiletter, etablering af åbent køkken således børnene kan inddrages i madlavningen, samlet personaleområde samt renovering af eksisterende ventilationsanlæg.

Dertil vil der blive etableret en sammenbygning mellem den eksisterende børnehave og vuggestue, således børnehave og vuggestue vil fremstå som en samlet institution.

Projektet er således kommet i mål i forhold til de ønsker, der har været, sammen med den synergieffekt en sammenbygning af børnehaven og vuggestuen kan give i forhold til de daglige ressourcer.

Genhusning

I forbindelse med genhusning af børnene fra Grøftekanten vil der være en besparelse ved at genanvende den allerede opstillede pavillon ved børnehaven Gl. Dalhøj til børnehavebørnene. Pavillonbygningen er etableret med indhegning og direkte adgang til en legeplads. Børnene i vuggestuen forbliver i nuværende lokaler under renoveringsprocessen.

Ved at anvende den allerede opstillede pavillon til også at genhuse de ældste børn fra Grøftekanten, vil der kunne spares etablerings- og demonteringsomkostninger. Det vil sige, at der kun skal betales husleje + drift.

Budgetmæssige konsekvenser

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne ændres ikke væsentligt, hvorfor de kan afholdes inde for det eksisterende budget. Der vil på genhusning være en anslået besparelse på 365.000 kr ved anvendelse af den allerede opstillede pavillon til børnehavebørnene. Dette fremgår af nedenstående overblik:

Anlægssum godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021Anlægssum efter udbud
Anlægsudgift:3,9 mio. kr.3,9 mio. kr.
Genhusning:0,6 mio. kr.0,235 mio. kr
Anlæg i alt:4,5 mio. kr.4,135 mio. kr

Det betyder, at renoveringen af Grøftekanten kan realiseres inden for en samlet anlægssum på 4,135 mio. kr. (frem for de tidligere 4.5 mio. kr., som der var forudsat til realiseringen af projektet). Af den samlede anlægssum på 4.135 mio. kr., er der i 2022 frigivet 0,6 mio. kr., hvormed der henstår 3,535 mio. kr. til finansiering af det samlede anlægsprojekt.

Med frigivelsen af beløbet fra anlægspuljen under økonomiudvalget bortfalder de 4,430 mio. kr. der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev afsat i overslagsår 2024 til projektet.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der frigives en tillægsbevilling på i alt 3,535 mio. kr. fra anlægspuljen under økonomiudvalget til finansieringen af anlægsprojektet.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn