Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til brug i 2023 i forbindelse med skolebyggeriet i Jetsmark

PROJEKTBILLEDE Foto: Skolecenter Jetsmark
Print Friendly, PDF & Email


Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder årets første ordinære møde den 9. januar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til brug i 2023 i forbindelse med skolebyggeriet i Jetsmark.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 15. februar 2018 at bygge en ny skole i Jetsmark-området. Byggeriet opføres af NCC som hovedentreprenør og med Norconsult som totalrådgiver. Byggeriet afsluttes medio 2023, og skolen tages i brug fra skoleåret 2023/2024.

Retsgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 6.

Budgetmæssige konsekvenser

Der var på anlægsbudgettet for 2023 oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 33,178 mio. kr.

LÆS OGSÅ: Jammerbugt Kommune søger: Barselsvikar for pædagog – Skolecenter Jetsmark 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december 2022 i forbindelse med behandling af budgetopfølgning 3-2022 at overføre anlægsmidler på 13,9 mio. kr. fra 2023 til 2022, hvorefter det korrigerede budget for 2023 udgør 19,278 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der frigives 19,278 mio. kr. af anlægsrammen i 2023 til skolebyggeriet i Jetsmark.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn