Godkendelse af ansøgning om midlertidige arrangementer på Fun Art, Vesterhavsvej 105, Hune

FunArt Blokhus
FunArt Blokhus. Pressefoto.
Print Friendly, PDF & Email


Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder årets første ordinære møde i 2023 mandag den 9. januar. På dagsordenen er der bl.a.:

Godkendelse af ansøgning om midlertidige arrangementer på Fun Art, Vesterhavsvej 105, Hune


Jammerbugt Kommune har den 9. december 2022 modtaget en ansøgning om at afholde 54 arrangementet i restauranten på Fun Art – de 54 arrangementer er almindelig drift af restauranten. Denne ansøgning er derfor uden for de normale ansøgninger om midlertidige arrangementer, hvor der ofte er tale om få dage til at afholde en byfest, et loppemarked, et sportsstævne eller en anden form for arrangement, hvor man skal bruge en eksisterende bygning til midlertidig brug – f.eks. en lagerhal til loppemarked.

Baggrunden for ansøgningen er, at der på Fun Art er indrettet en restaurant, køkken, toilet mv. uden byggetilladelse og dermed foreligger der ikke en ibrugtagelsestilladelse efter Byggeloven.

Ejerkredsen er nu ved at søge byggetilladelse, og der er ved at blive udarbejdet en lokalplan for området. Konkret betyder det, at restauranten skal lukkes til den har de nødvendige tilladelser mv.

LÆS OGSÅ: Årets affaldshåndbog sendt ud i Jammerbugt

Da en lovliggørende byggetilladelse vil tage flere måneder, vil ejerkredsen for at undgå en total lukning forsøge at holde 54 dage åben via denne ansøgning om midlertidige arrangementer. Lovgivningen giver mulighed for op til 50 midlertidige tilladelser pr. år og disse tilladelser gives af kommunen under en række vilkår.

For at der kan gives tilladelse til midlertidige arrangementer skal primært brandsikkerheden være på plads. Vilkår for dette er beskrevet i Brandteknisk notat vedr. Fun Art udarbejdet af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI). Der er primært tale om manglende brandslukker, flugtvejskilte, afstand mellem borde og evakueringsmuligheder. Men det kan løses i forbindelse med en evt. tilladelse om midlertidig tilladelse.

Ligeledes skal kloak og parkeringsforhold være i orden, og arrangementer skal holde sig inde for planlægningen for området – i dette tilfælde den landzonetilladelse, der er givet til Fun Art den 1. juni 2021.

Landzonetilladelsen giver mulighed for at ” En del af de eksisterende udhusbygninger på ejendommen indrettes til servicefaciliter for de besøgende”. Der er på tegningsmaterialet i landzonetilladelse vise et område med café på ca. 150 m2 og der er indtegnet 9 borde med ialt 36 plader, samt et område omkring en bar.


Jammerbugt Kommune har i ansøgningen fra Fun Art modtaget en skitse, hvor der er indrettet café i bygningen mod nord og ikke i den østlige del som landzonetiladelsen omhandler. Dette vurderes at være af mindre betydning, da omfanget og størrelsen af de to områder er det samme.

I den modtagede ansøgning er der en kalender for afholdelse af midlertidige arrangementer. Der er i ansøgningen markeret 54 datoer begyndende fra den 1. december 2022 til den19. marts 2023.

Der er lovhjemmel til at give midlertidig tilladelse via reglerne om arrangementsgodkendelse, såfremt der fastsættes en række vilkår jf. DBI, og at disse opfyldes før restauranten åbnes – dette kontrolleres via tilsyn fra Jammerbugt Kommune. Bl.a. skal den åbne del være fysisk adskilt fra den lukkede del. Der kan således ikke gives tilladelse bagud – det vurderes, at der kan gives tilladelse tidligst fra den 26. januar 2023.

Retsgrundlag

BR18 §6i

Kommunalbestyrelsen kan meddele byggetilladelse til afholdelse af midlertidige indendørsarrangementer i byggeri eller bygningsafsnit, som ikke er godkendt hertil, hvis det midlertidige indendørsarrangement omfatter højst samtidigt ophold af 1.000 personer. Der kan i et byggeri eller bygningsafsnit meddeles tilladelse til sådanne midlertidige arrangementer i højst 50 dage inden for samme kalenderår.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ingen høring

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender ansøgningen om midlertidige arrangementer på op til 50 dage i 2023 og samtidig opfordrer ejeren til at søge en byggetiladelse på en café / restaurant på ca. 150 m2 (Del-tiladelse inden for landzonetilladelsens muligheder).

1 KOMMENTAR

  1. Trist at ejerne ikke har haft mere styr på tingene med deres baggrund taget i betragtning.
    Håber de kompensere de stakkels forpagtere, der uforskyldt er kommet i knibe.
    Når det så er sagt.
    Det er utrolig flot det der er lavet.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn