Godkendelse af afslag på landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed

Foto: Fra sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email


Godkendelse af afslag på landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 28. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af afslag på landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed

Beslutningstema
Godkendelse af afslag på ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed i landzone

Sagsbeskrivelse
Virksomheden Nordjysk Grundvandssænkning, som drives fra ejendommen Nymarksvej 138, 9440 Aabybro, har ansøgt om landzonetilladelse til at udvide med en ny vognlade på 361 m2.

Virksomheden er lovligt indrettet i en overflødiggjort landbrugsbygning i 2007. I 2008 meddeles tilladelse til at udvide virksomheden med ny bygning på 453 m2. Denne udvides med yderligere 299 m2 i 2013. I 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at meddele landzonetilladelse til endnu en lagerhal på 720 m2. og igen i 2020 besluttede udvalget at meddele tilladelse til endnu en lagerhal på 772 m2. Virksomhedens udvidede areal udgør således 2244 m2 på nuværende tidspunkt.

Den ansøgte vognlade ønskes opført i forlængelse af den ene lagerbygning.

I henhold til planlovens landzoneregler kan mindre virksomheder lovligt etableres i en tidligere landbrugsbygning og efterfølgende udvide op til 500 m2 uden landzonetilladelse, under forudsætning af, at der efter udvidelsen stadig er tale om en mindre virksomhed. I Jammerbugt Kommune har praksis tidligere været, at der normalt meddeles landzonetilladelse til udvidelse op til 1000 m2. Større udvidelser over ca. 1000 m2 er uønskede i det åbne land, og skal som hovedregel henvises til et erhvervsområde i byzone.

Det vurderes, at den ansøgte udvidelse af virksomheden vil medføre lokalplanpligt. Der lægges vægt på, at der – sammen med de tidligere udvidelser – er tale om en væsentlig forøgelse af bygningsmassen og at der således ikke længere er tale om en udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i landzonen.

Retsgrundlag
Planloven

Budgetmæssige konsekvenser
Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Forud for en evt. landzonetilladelse skal ansøgningen sendes i 14 dages orientering hos naboer og foreninger.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der meddeles afslag til det ansøgte i henhold til, at yderligere udvidelse kræver lokalplan.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn