Gjøl Ro og Kajakklub søger om tilskud til nye bordebænkesæt

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen til næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Gjøl Ro og Kajakklub søger om 10.000 kr. til projektet “Bordebænkesæt ved Gjøl Ro og Kajakklub”, hvilket svarer til 88% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet kan støttes og i givet fald med hvilket beløb.


Sagsfremstilling

Ansøger, Gjøl Ro og Kajakklub, søger om støtte til tre bordebænkesæt til klubbens terrasse og i hjørnet ved klubbens indgang. Efter udvidelse af terrassen i 2017 benyttes den også af andre foreninger og havnens gæster til bl.a. madpakkespisning. Ansøger oplyser, at formålet med projektet er at skabe liv omkring klubben, udvise imødekommenhed og skabe interesse for klubben.

Vækst og Udviklings kommentarer

Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer mange lokale såvel som besøgende til gode.Ansøger oplyser, at samlingen af bordebænkesættene udføres af frivillige – Gjøl Ro og Kajakklubs medlemmer. I projektet indgår der endvidere egenfinansiering.

Ansøger oplyser, at Gjøl Ro og Kajakklub påtager sig ansvar og vedligeholdelse af bordebænkesættene.Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har tidligere bevilget 50.000 kr. til udskiftning af terrasse samt montering af glasafskærmning.

Projektet kan siges at fremgå af Gjøls LUP, idet der heri står beskrevet et ønske om at udvide faciliteter på havnen.

I driftsbudget udgør projektetudgifter 11.397 kr., hvor ansøger har oplyst projektudgifter for 11.997 kr. i den fremsendte ansøgning. Efter dialog med ansøger er det afklaret, at der er tale om en trykfejl for ansøgers vedkommende.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.