Fundraising DIVE25 på økonomiudvalgets dagsorden

Foto fra Dive25 Prospekt_Januar 2020
Print Friendly, PDF & Email

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune skal på møde den 22. januar 2020 tage stilling til, hvorvidt borgmesteren kan være medunderskriver på fondsansøgninger til finansiering af projektet DIVE25.

Sagsfremstilling

Pandrup Dykkerklub har gennemført et større analysearbejde og udarbejdet et prospekt for projektet DIVE25. Formålet med projektet er ved Jetsmark Hallen, at anlægge et indendørs dykkerbassin, med en dybe på 25 meter. Beregninger gennemført af konsulentfirmaet Rambøl anslår, at det vil koste 114 mio. kr. at anlægget bassinet med tilhørende faciliteter.


Vurderingen er, at der vil være stor interesse for projektet fra flere forskellige brugergrupper, idet der alene findes 4 lignede anlæg i Europa. Forventningen er at brugere kan være forsvaret, maritime virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fritidsdykkere og turister. Ideen er, at bassinet indrettes fleksibelt, således at faciliteten kan bruges af flest mulige og hermed skabe et solidt grundlag for driften af DIVE25.

Pandrup Dykkerklub planlægger for tiden de næste skridt i bestræbelserne på at realisere projektet. I den sammenhæng har Pandrup Dykkerklub rettet henvendelse til Jammerbugt Kommune med ønsket om, at borgmesteren er medunderskriver på indledende henvendelse til fonde og puljer. Pandrup Dykkerklubs vurdering er, at fondene i højere grad vil være positiv stemt over for at gå ind i projektet herved, idet der sendes et signal om at kommunen er også er positive overfor projektet og ideen hermed.

Pandrup Dykkerklub er ved at planlægge en proces for, hvordan klubben via fonde vil søge projektet finansieret.