Frivilligrådet i spidsen for nyt projekt om unge uden for job og uddannelse

Formand for Frivilligrådet Anna Bjerre. Foto: Frivilligrådet

Frivilligrådet i spidsen for nyt projekt om unge uden for job og uddannelse

Projektet skal afprøve en ny model for tværsektorielle partnerskaber med særligt fokus på unge uden for job og uddannelse. En unik mulighed for at være med til at definere, hvordan civilsamfundet inddrages i at løse komplekse samfundsproblemer, udtaler formand for Frivilligrådet Anna Bjerre.

Frivilligrådet går en spændende tid i møde. Rådet igangsætter nu arbejdet med at afprøve en ny model for tværsektorielle partnerskaber med særligt fokus på unge uden for job og uddannelse.

-- annonce ---

Anna Bjerre, formand for Frivilligrådet, er selvsagt begejstret for opgaven:

”Det her er jo en vanvittig spændende mulighed for både Frivilligrådet og civilsamfundet. Der er et stort momentum lige nu både for projektet og stor politisk bevågenhed på målgruppen. Det er en unik mulighed for at være med til at definere problemstillingen og konkretisere målgruppen, som partnerskabet skal arbejde med, lyder det fra formanden,” som også i høj grad er bevidst om de mange projekter, som allerede arbejder med unge uden for job og uddannelse:

”Der er stærke kræfter og gode initiativer, som hjælper den her målgruppe. Derfor er vi meget bevidste om at række ud, arbejde sammen og stå på skuldrene af de indsatser og den viden, som allerede virker.”

Også næstformanden i Frivilligrådet, Charlotte Bach Thomassen, ser spændende takter i projektet:

”Jeg ved fra idrætsforeninger, hvor stor betydning aktive fællesskaber har for trivsel og mental sundhed. Det har stor værdi at være en del af frivillige fællesskaber, hvor man mødes med andre unge og voksne. Jeg håber, at vi med partnerskabet kan være med til at støtte unge videre i livet.”

Projektet, som løber frem til og med 2025, er igangsat af den forligskredsen bag SSA-reserveaftalen for 2022-25 og tager sit afsæt i Civilsamfundsstrategien. Formålet er at definere og igangsætte indsatser, som kan hjælpe unge uden for job og uddannelse og samtidig afprøve en ny proces i arbejdet med at danne partnerskaber.

Stort arbejde forude

For at sikre en tværsektoriel dialog om udfordringer og løsninger har Frivilligrådet planlagt en åben proces frem mod etableringen af partnerskabet. Derfor er første skridt et digitalt kickoff-møde, hvor det bliver muligt at få større indsigt i det kommende partnerskab samt indsigt i målgruppen og virksomme indsatser.

”Vi afholder kickoff allerede i april, hvor vi inviterer aktører fra både civilsamfundet, det offentlige og private, som har med målgruppen at gøre. Der er tale om en bredspektret gruppe af unge, så derfor inviterer vi også bredt ud,” fortæller Anna Bjerre.

Efter kickoff-mødet afholder Frivilligrådet løbende møder med henblik på at drøfte virksomme indsatser og invitere deltagere til at indgå i processen og give mulighed for at vise interesse for at deltage i partnerskabet.

Det digitale kickoff-møde forventes afholdt i uge 15, og de efterfølgende møder forventes afholdt i løbet af uge 18 og 19. Frivilligrådet kommer til at invitere bredt ud via sociale medier og på deres hjemmeside, hvor man snart kan finde flere oplysninger om, hvordan man deltager i møderne.

Sideløbende med erfaringsindsamlingen udarbejder VIVE en forskningsbaseret vidensafdækning om målgruppens problematikker inden for uddannelse og beskæftigelse samt viden om effektive indsatser. Denne vil sammen med erfaringsindsamlingen danne grundlag for en fremlæggelse for SSA-Kredsen senere på året.