Forslag til byfornyelsesprogram for Brovst er udarbejdet

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Et byværksted, en byvandring, møder med foreninger, paraplyorganisationen Vision Brovst, og et borgermøde ligger blandt andet til grund for det byfornyelsesprogram, kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune nu har vedtaget.

Bag byfornyelsesprojektet i Brovst står en styregruppe med medlemmer fra kommunalbestyrelsen i Jammerbugt, Vision Brovst, Brovst Handelsstandsforening og Plan og Miljø i Jammerbugt Kommune. De har behandlet og prioriteret de mange indkomne forslag til byfornyelsesprogrammet, som netop er blevet vedtaget af kommunalbestyrelsen i kommunen.

Forslagene er kommet mange steder fra. Der har både været åbent byværksted i Brovst fra foråret og hen over sommeren 2019, hvor borgere og andre interesserede kunne komme forbi med forslag og ideer til fremtidens Brovst. Forskellige møder med handelsstandsforeningen, borgerforeningen, Vision Brovst og borgerne i byen har også resulteret i interessante forslag. 

”Vi har behandlet og prioriteret forslagene i projektets styregruppe. De forslag og ideer, der ikke har været relevante i forhold til selve byfornyelsesprojektet, er givet videre til vores afdelinger i Vækst- og Udviklingsforvaltningen, så de ikke går tabt”, fortæller Mogens Christen Gade – borgmester i Jammerbugt Kommune.

Byfornyelsesprogrammet

Programmet omfatter fire indsatser og en kort beskrivelse af det såkaldte ”hurtigspor”, der omfatter mindre projekter, der blev gennemført i 2019 i området ved Jernbanegade. Ligesom Masterplan Brovst også ligger til grund for byfornyelsesprogrammet.

I hurtigsporet er der blandt andet etableret flere kantstensparkeringspladser, ud fra et ønske fra de handlende. Gadebelysningen er udskiftet, og masterne er nu udstyret med udtag til strøm, som er nyttige til fremtidig julebelysning og arrangementer. og Smøgen mellem den gamle bager i Jernbanegade og Smedevej ved Bolighuset har fået ny belægning.

De større indgreb
Et af de kommende tiltag i forbindelse med byfornyelsen er at skabe flere funktioner i og omkring Jernbanetorvet.

De handlende i Brovst og de lokale foreninger har udtrykt ønske om, at torvet i højere grad bliver en aktiv del af byen. Derfor er der lagt op til, at torvet skal have plads til leg og ophold i hverdagene og til torvedagene, koncerter og andre arrangementer i byen.

Et nyt koncept for skiltning i byen er også en del af byfornyelsesprogrammet. Det bygger på flere ideer og ønsker fra borgerne om at gøre byens identitet mere synlig, og skabe mere sammenhæng mellem de forskellige dele af byen. Stier i byen er også med i programmet, og beror på en liste af ønsker til markerede ruter og bedre rekreative forbindelser i byen.

”Vi har lyttet til de ønsker, der er kommet ind i den forberedende proces, og prioriteret dem for at bakke op om Brovst som centerby og en handelsby i god udvikling og med et stort potentiale. Projektet vidner om en fælles interesse fra både borgere, erhvervslivet, foreninger og selvfølgelig kommunen i at udvikle byen og skabe sammenhæng i de mange initiativer, der sker i byen”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Der investeres i alt 6 mio. kr. i byfornyelsesprogrammet.

Flere opgaver i byfornyelsesprogrammet sendes i udbud, samlet set udgør budgettet for disse opgaver 3,35 mio. kr. Indsatsen med stier i byen sendes ikke i udbud, men gennemføres i et samarbejde mellem kommunen og lokale foreninger.

Første fase af udbuddet sker i første kvartal i år, hvor to inviterede arkitektfirmaer skal give deres bud på, hvordan byfornyelsesprogrammet kan forvandles til virkelighed. Det er styregruppen, som vælger hvilket af de to forslag, de ønsker at arbejde videre med.  Styregruppen forventer at projektet sættes i gang i sommeren 2020.