Forbedringer på vej for hjerneskadede

Print Friendly, PDF & Email

Over de næste to år får neurorehabiliteringen i Brønderslev et løft. Bygningerne renoveres, og genoptræningen bliver styrket. Mulighederne for udvidet stuegang med neurolog skal også undersøges.

Fastholder nuværende adresser


Nordjyske patienter, som rammes af en skade i hjernen – for eksempel som følge af blodpropper eller blødninger – får i fremtiden et forbedret genoptræningstilbud hos neurorehabiliteringen i Region Nordjylland.

Regionsrådet har vedtaget en aftale, der fastholder placeringen af neurorehabiliteringen for erhvervet hjerneskade på de tre nuværende adresser i landsdelen – Thisted, Frederikshavn og Brønderslev.

Aftalen følges op af en bevilling på 30 millioner kr. til at renovere bygningerne i Brønderslev, der trænger til en kærlig hånd. Blandt andet skal klimaskærmen på sygehusbygningerne udskiftes og repareres.

Skanning i Brønderslev 

For selve genoptræningen er det kendt viden, at så meget terapi som muligt de første seks måneder efter hjerneskadens opståen har en væsentlig indvirkning på behandlingsresultatet for patienten. Blandt andet når det gælder om at genvinde så mange tabte færdigheder som muligt.

Med aftalen afsættes en pulje på to millioner kr. til øget adgang til genoptræning.

Bag aftalen står et bredt flertal i Regionsrådet; Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og dele af Venstre. Et mindretal på seks medlemmer – SF, Radikale Venstre og fire medlemmer af Venstre – stemte imod. Enhedslistens to medlemmer stemte hverken for eller imod.

Hele Regionsrådet bakker dog op om øget genoptræning, og at mulighederne for udvidet deltagelse af en neurolog i stuegang bliver undersøgt, ligesom der også skal ses på muligheden for CT-skanning af patienter indlagt i Brønderslev.

Geografisk vidtstrakt region

– Vi vægter fagligheden i rehabiliteringen af patienter med hjerneskade meget højt. Det er det vigtigste, men Nordjylland er en vidtstrakt region, og med aftalen har vi også lagt vægt på en geografisk nærhed. Patienter, der bliver ramt af en hjerneskade, er typisk indlagt til rehabilitering i længere tid, og besøg hjemmefra kan også have en stor betydning, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Yderligere informationer

  • I Region Nordjylland varetages den akutte fase på Aalborg Universitetshospital. Den akutte fase varer i gennemsnit tre dage.
  • Når den akutte fase er overstået, overføres patienterne til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau enten i Thisted eller i Frederikshavn. Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau – højt specialiseret niveau – foregår i Brønderslev.
  • Neuroenhed Nords kapacitet er i dag 63 senge.