FOAs medlemmer er helt parate til covid19-vaccinen

Print Friendly, PDF & Email

Ansatte i ældreplejen, dagtilbud, på sygehuse og i servicefag er klar til at blive vaccineret mod corona, viser undersøgelse blandt FOA-medlemmer. De er endnu mere vaccine-villige end danskerne generelt.

Så snart de får tilbuddet, vil de takke ja til at få den længe ventede vaccine mod corona-virussen. Sådan lyder svaret fra langt størsteparten af respondenterne i en ny undersøgelse, som er gennemført blandt mere end 4.000 af FOAs medlemmer.


Villigheden til at blive vaccineret går igen på tværs af FOAs faggrupper. Hele 87 procent svarer således, at de er helt eller delvist enige i, de vil følge sundhedsmyndighedernes råd, hvis de anbefaler folk som dem at få en godkendt vaccine mod corona-virus. Dermed er FOA-medlemmerne endnu mere parate til at tage imod vaccinen end gennemsnittet af danskerne. I en undersøgelse, som Aarhus Universitet står bag, ligger danskerne i sammenligning med befolkningen i en række andre lande i forvejen højt, nemlig på 79 procent.

FOAs forbundsformand Mona Striib glæder sig over den store tilslutning til vaccinationen blandt både danskerne og blandt forbundets medlemmer i særdeleshed.

”Vaccinen er hele verdenssamfundets nøgle til at få has på den hæslige sygdom, som hver dag koster liv og kan have nærmest invaliderende senfølger. Rigtig mange af FOAs medlemmer indgår i de samfundskritiske funktioner, som står øverst på listen over dem, der får tilbudt vaccinen. Derfor er det vigtigt, at der også er opbakning til vaccinestrategien fra dem, der står i front,” siger hun.

Undersøgelsen afspejler dog også, at der endnu forestår en rigtig vigtig opgave, pointerer Mona Striib. For nogle er i undersøgelsen forsat i tvivl, om de vil tage vaccinen, og enkelte er helt eller delvist uenige i, at de vil tage vaccinen. For de fleste, 71 procent, handler det om, at de er bekymrede for bivirkninger eller for, at vaccinen ikke testet længe og godt nok.

”Det er endnu ikke alle, der føler sig helt trygge ved at få vaccinen. Derfor er det vigtigt, at myndigheder, arbejdsgivere og ledere på den enkelte arbejdsplads får givet al nødvendig information om vaccinen til de ansatte, som får tilbudt vaccinen,” siger forbundsformanden.

Mens arbejdsgiveren kan forlange af sine ansatte, at de bliver testet for corona – enten i arbejdstiden eller at de bliver kompenseret for det, kan man ikke forlange, at ansatte tager imod vaccinen.

”Det kan ikke have ansættelsesretlige konsekvenser ikke at tage vaccinen. Så når vi som samfund har en interesse i, at så mange som muligt takker ja til vaccinen, skal vi også sikre, at den enkelte ikke frabeder sig den, hvis deres utryghed er ubegrundet,” siger Mona Striib, der opfordrer medlemmer, der er i tvivl, til at spørge deres egen læge til råds.