Flere uddannelsespladser i Almen medicin i Nord

Logo: Region Nordjylland.
Print Friendly, PDF & Email

Region Nordjylland skruer op for antallet af uddannelsespladser til de læger, som overvejer at blive praktiserende læge. På tre år er stigningen i antal uddannelsespladser på godt 24 procent.   

Mange vil gerne være praktiserende læge

Der har igennem flere år været udfordringer med at få besat opslåede introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland.

Derfor har regionen sat en række initiativer i gang – både nationalt og regionalt – så det kunne lykkedes at tiltrække flere læger til specialet.

De seneste ansættelsesrunder viser nu tydeligt, at ansøgerantallet er stigende, og flere stillinger besættes.

– Jeg er rigtig glad for, at der endelig er udsigt til, at flere læger ønsker at gå den vej. Det er den gunstige situation, vi har arbejdet henimod, så vi kan sikre patienterne en praktiserende læge i dag og i fremtiden, siger formanden for Akut- og Praksisudvalget, Mogens Ove Madsen (S).

Forventningen er, at inden for en kortere tidsramme vil alle uddannelsesstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland blive besat, og der vil være flere læger, der søger uddannelsesstillinger i specialet, end der er stillinger til.

Det skyldes et større optag på medicinuddannelsen samtidig med, at der udklækkes flere og flere læger fra Aalborg Universitet, og mange af dem er interesserede i at blive praktiserende læge.

Derfor ønsker regionspolitikerne nu at skrue op for antallet og oprette i alt 56 uddannelsespladser i år til de læger, der gerne vil arbejde som praktiserende læge, og det tal fastholdes i 2020. For tre år siden havde regionen 45 uddannelsespladser.

Introduktionsforløbet foregår hos de praktiserende læger, men det er Region Nordjylland, der står for lønudgifterne.

Fakta om dimensioneringsplan

Sundhedsstyrelsen fastlægger, hvor mange læger, der skal uddannes til speciallæger inden for alle 39 specialer, herunder almen medicin. Det gøres med udgangspunkt i en flerårig dimensioneringsplan for både introduktions- og hoveduddannelses- stillinger.

Den enkelte region kan altså ikke selv bestemme, hvor mange stillinger, der slås op, men Sundhedsstyrelsen fastsætter en ramme for det.

Region Nordjylland indgår sammen med Region Midtjylland i Videreuddannelsesregi-on Nord. Videreuddannelsesregionerne har pligt til at opslå stillinger svarende til Sundhedsstyrelsens plan.

For introduktionsstillinger har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en minimums- og maksimumsdimensionering, som skal overholdes. Den fastslår, hvor mange introduktionsstillinger, det enkelte speciale er forpligtet til som minimum at opslå i løbet af et år, samt hvor mange introduktionsstillinger, der maksimalt må besættes inden for et givent speciale.

Samtidig er der er en ramme for, hvor mange introduktionsstillinger, der skal opslås i forhold til antal hoveduddannelsesstillinger. I Almen medicin er rammen en ratio mellem 1,3 og 2,0.

Det betyder, at hvis en region skal opslå fx 10 hoveduddannelsesforløb, er der mulighed for at opslå mellem 13 (ratio 1,3) og 20 (ratio 2,0) introduktionsstillinger.

Region Nordjylland slår introduktionsstillinger op med en ratio på 1,5 i forhold til hoveduddannelsesstillinger. Det vil sige, at for hver hoveduddannelsesstilling, der opslås, slår vi 1,5 introduktionsstillinger op.

Dimensionering på uddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nordjylland (pr. år):

Introduktionsstillinger:

201320142015 20162017201820192020
394545 45454756*56

             * Oprindelige dimensionering på 54 + 2 ekstra stillinger

Hoveduddannelsesstillinger:

201320142015 20162017201820192020
262830 3030313637

Når introduktionslæger ansættes i Almen medicin i Region Nordjylland vurderer og scorer et ansættelsesudvalg alle ansøgningerne ud fra en række kriterier, der resulterer i en prioriteret liste over ansøgerne. Der tages altid udgangspunkt i, om ansøgeren er kvalificeret til stillingen.