Flere tiltag skal stoppe smittespredning i Jammerbugt Kommune

Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune har indført flere tiltag i en række af tiltag for at få smittetallet ned.

For kultur- og foreningslivet strammer Jammerbugt Kommune fra i dag (fredag 23. oktober) også retningslinjerne.


Det betyder, at:

  • Alle stævneaktiviteter i Jammerbugt Kommune aflyses frem til og med søndag 8. november. Det gælder også foreningers deltagelse i stævner i andre kommuner.
  • Kommunen anbefaler, at alle indendørs og udendørs kampe aflyses frem til og med søndag 8. november.
  • Den daglig træning kan fortsætte, men kommunen anbefaler, at træningen foregår i små grupper (op til 10 – 15 personer), og inden for den samme gruppe af personer hver gang. Det vil sige, at der trænes med det hold, man sædvanligvis træner og spiller kampe med.

For kultur- og biblioteksaktiviteter gælder følgende:

  • Alle arrangementer med deltagelse af over 50 personer aflyses frem til og med søndag 8. november.
  • Kulturskolens sammenspilsundervisning på skolerne skal indstilles med øjeblikkelig virkning, med mindre alle elever går i samme klasse. Det gælder også frem til og med søndag 8. november.

Skole- og Dagtilbud
På skole- og dagtilbudsområdet har alle institutioner yderligere skærpet opmærksomhed på smitterisikoen, og tager alle de forholdsregler, som er muligt i situationen. Det betyder blandt andet, at vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger igen deler børnene op i mindre grupper, de holder ekstra afstand og fastholder den gode systematik med hyppig håndvask mv.

Kommunens skoler undgår valgfag, hvor mange elever fra mange forskellige klasser er sammen, ligesom idræt med flere klasser undgås. Samtidigt er forældresamtaler aflyst, og lærerne kan forberede sig hjemme, hvis de ønsker det.

På skoler eller daginstitutioner, hvor der konstateres smitte bliver der gjort ekstra rent, simpelthen for at sikre, at lokalerne er klar til brug, når alle børn igen kan komme i tilbage.

”Vi har stor interesse i at få smitten bragt ned, og har derfor indført flere restriktioner på forskellige områder i kommunen. Det gør vi både for at inddæmme smitten, men i høj grad også for at passe på vores borgere. Vi må alle holde ud et stykke tid endnu, når det kommer til, at vi ikke kan ses med dem, vi har lyst til, og når vi på arbejdspladserne må gøre brug af andre rutiner for at få tingene til at lykkes. Det håber og tror jeg på, at vi alle forstår og kan”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Samtidig er der truffet beslutning om at aflyse alle kommunale klubaktiviteter indtil videre, da børn i klubtilbuddene og kulturskoen kommer fra forskellige skoler og klasser, hvorfor smittespredningen potentiel er større.

Arbejde i små grupper
For at undgå sårbarhed blandt personalegrupper, er personale i hjemmepleje og på plejecentre for eksempel delt op i mindre grupper uden fysisk kontakt. Ligesom der er særligt fokus på, at de enkelte borgere har kontakt med så få personaler som muligt, og der føres log over kontakterne, så effektiv kontaktopsporing er muligt i tilfælde af smitte.

Udover Sundhedsstyrelsens anbefalinger bruger sundhedspersonalet visir, når de er i kontakt med borgere. Simpelthen for at passe ekstra godt på borgerne og for ikke at bringe smitte med videre.

I løbet af den sidste uge er der ligeledes indført besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre, anbringelsessteder og botilbud. Mens ansatte med relation til minkfarme er blevet tilbudt at arbejde hjemme, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så holde fri med løn.

Alle Medarbejdere der har mulighed for at arbejde hjemme, gør det, og alternativt arbejdes der i mindre grupper. Desuden aflyses alle interne møder, hvis der er mange deltagere, ellers afholdes de digitalt. Og generelt holder medarbejderne møder virtuelt for at undgå fysisk kontakt.

Følg med her
Kommunen informerer løbende om gældende retningslinjer på hjemmeside og via Facebook. Her finder både ansatte og borgere også kontaktoplysninger på den sundhedsgrupper, kommunen oprettede tidligere i pandemien. Sundhedsgruppen arbejder med smitteopsporing og rådgivning og kan kontaktes alle dage.