Flere og flere har fanget uden fisketegn

Pressebillede
Print Friendly, PDF & Email

Mange lystfiskere kaster snøren ud uden et fisketegn, selvom det er påkrævet, at de har et. De fleste nævner, at det er den manglende kontrol på området, der betyder, at de ikke får anskaffet et fisketegn. Hverken prisen eller muligheden for at anskaffe det er i hvert fald et problem for de fleste lystfiskere.

På trods af at de fleste lystfiskere skal have et fisketegn, er der alligevel mange, der bryder reglerne og kaster snøren ud uden at have formalia i orden. Det viser en undersøgelse foretaget af fiskpaakrogen.dk, som lystfiskeren Lasse Nielsen står bag.


I hans undersøgelse af brugen af fisketegn har 306 lystfiskere deltaget, og af dem har 14,1 % sagt, at de har fisket uden fisketegn inden for det seneste år. Mange, 32,5 %, opgiver, at det er fordi, der er så ringe chance for at blive taget i at fiske uden fisketegn, at de gør det.

Som lystfisker skal du have et fisketegn, hvis du er over 18 år, og du ikke er pensionist. Hvis du er fritidsfisker, der fisker med garn, skal du allerede have et fisketegn, fra du er 12 år gammel.

Frivillige skal være kontrollører

Det er Fiskerikontrollen, der står for at kontrollere, at lystfiskerne nu også har et fisketegn. Kun i put and take søer er det lovligt at fiske uden tegn.

En mulighed ville selvfølgelig være, at Fiskerikontrollen udførte nogle flere kontroller. Så kunne lystfiskerne mærke, at det har en konsekvens, hvis de fisker uden fisketegn. Men desværre kniber det med ressourcerne i den statslige myndighed.

Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår derfor en anden mulighed. Her er det frivillige sportsfiskere, der kontrollerer, om lystfiskerne har anskaffet det lovpligtige fisketegn.

De peger på, at der allerede findes en række frivillige sportsfiskere, der kontrollerer, om de andre fiskere har et fisketegn ved foreningernes søer. Hvis de frivillige fik mulighed for at kontrollere på offentlige steder også, for eksempel ved kyst og hav, ville lystfiskerne opleve, at det havde en konsekvens, hvis de fisker uden fisketegn.

Prisen er ikke afgørende

Priserne på fisketegn varierer alt efter, om du vil have et tegn, der gælder til en dag, en uge eller et helt år. Et fisketegn til lystfiskeri til et helt år koster 180 kroner. De fleste vil derfor have økonomisk råderum til at købe sådan et tegn. Ifølge undersøgelsen er det da typisk heller ikke prisen, der er afgørende for, at der er mange lystfiskere, der fisker uden fisketegn.

9,4 % af dem, der har fisket uden fisketegn, har angivet, at det er fordi, det er for dyrt, at de ikke har anskaffet sig et fisketegn. Hvis du sammenligner priserne på fiskegrej med, hvad det koster at købe et fisketegn, vil du da også hurtigt se, at priserne på bare en fiskestang ligger langt over, hvad et fisketegn koster.

Dertil kommer, at indtægterne fra fisketegnene faktisk i høj grad kommer lystfiskerne til gode. For eksempel bliver de brugt til at restaurere vandløb og at sætte en række fiskearter som ørred, gedde og skrubbe ud i de danske farvande.

Så der er ikke bare tale om et administrativt gebyr, der dækker udgifterne til at drive Fiskerikontrollen.

Fisketegn kan bestilles på nettet

En mindre del af de adspurgte i undersøgelsen, 5,1 %, angiver, at de ikke har et fisketegn, fordi de ikke ved, hvor de skal få det henne.

Det er dog meget nemt at få fat på et fisketegn i Danmark. F.eks. har du mulighed for at bestille det på nettet på borger.dk. Der kan du vælge mellem et fisketegn til en dag, en uge eller et år. Du kan både købe det som lystfisker, hvor du fisker med stang, og som fritidsfisker, hvor du fisker med garn.

Du kan også købe fisketegn i fysiske butikker. Det sælges for eksempel på turistkontorer, butikker, der sælger fiskeudstyr, og mange andre steder. Der bliver ikke stillet særlige krav til dig, for at du kan få et fisketegn. Det er derfor meget nemt for dig at anskaffe dig.