Flere køber bil nummer to: – Det er blevet en almindelighed fremfor et velhaverkøb

Print Friendly, PDF & Email

Én bil per familie er for mange ikke længere tilstrækkeligt. Ifølge en ny analyse fra Spar Nord er antallet af familier i Danmark med to biler nemlig steget med knap 49 procent siden 2007, og i dag har knap hver syvende danske familie nu to biler.

Hvis man synes, at der er blevet rift om parkeringspladserne de seneste år, så kan det være noget om snakken. Ifølge en ny analyse, som Spar Nord har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, er antallet af familier med to biler i hvert fald steget med knap 49 procent siden 2007, hvor statistikken strækker sig tilbage til. Det svarer til, at 14,9 procent af alle familier har bil nummer to i dag, hvilket til sammenligning lå på 11 procent i 2007.


– Vi har de seneste år set en konstant stigning i andelen af danske familier, der prioriterer bil nummer to. Det skyldes blandt andet, at der frem til coronakrisen i mange år har været en positiv udvikling i dansk økonomi, hvor flere er kommet i arbejde, hvilket har skabt et større behov for en ekstra bil. Derudover har reallønnen været stigende, og det har givet et større økonomisk råderum, forklarer cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm og fortsætter:

– Samtidig skal udviklingen også ses i lyset af en række lovindgreb, som de seneste år har betydet, at bilafgifterne er blevet ændret. Det har gjort det betydeligt billigere at være bilejer, hvilket alt sammen er parametre, der har haft indflydelse på, at bil nummer to i højere grad er blevet en almindelighed frem for et velhaverkøb. 

Ser man på landets enkelte regioner, så er Region Sjælland den region, hvor andelen af familier med to biler er størst. Her har 17,8 procent af familierne to biler, mens Region Syddanmark følger trop med 17,7 procent. Væsentligt anderledes ser det ud i Region Hovedstaden, hvor kun 9,5 procent af familierne har en ekstra bil i carporten. 

– Siden 2007 er der sket en markant udvikling i forskellen mellem Region Hovedstaden og de øvrige regioner. I 2007 var der kun en forskel på 5,4 procentpoint fra den region, hvor andelen af familier med to biler var højest, til Region Hovedstaden, hvor andelen var lavest. Den forskel er med årene kun blevet større og er i dag på hele 8,3 procentpoint, forklarer Jens Nyholm og fortsætter:

– Det er blandt andet et udtryk for, at boligpriserne i storbyen er steget, hvilket sænker familiernes råderum og således muligheden for at købe en ekstra bil. Samtidig koncentrerer flere job sig i og omkring storbyer, hvilket betyder at flere familier i de øvrige kommuner må pendle.

Samme udvikling kommer også til udtryk, når man kigger på de enkelte kommuner. Her er Københavns og Frederiksberg Kommune de kommuner, hvor andelen af familier med bil nummer to til rådighed er lavest. I Københavns Kommune har kun 2,8 procent af familierne en ekstra bil, mens det gør sig gældende for 3,8 procent i Frederiksberg Kommune. I den anden ende af skalaen finder man kommuner som Rebild, Skanderborg og Hedensted, hvor henholdsvis 26,8, 26,4 og 25,5 procent af familierne har to biler.

Men selvom andelen af familier med to biler siden 2007 er steget i alle kommuner undtagen Hørsholm og Gentofte Kommune, hvor andelen er faldet med 1,1 procentpoint og 0,8 procentpoint, så forventer Jens Nyholm dog ikke, at det er en udvikling, vi også vil se de kommende måneder:

– Vi har de seneste måneder set en udvikling i dansk økonomi, som vil påvirke os i den kommende periode. Beskæftigelsen er faldet, flere er gået ned i løn, mens forbrugertilliden også er dalet. Det kan allerede nu aflæses i bilhandlen, og det vil formentlig også i den nærmeste fremtid få flere familier til at overveje køb af bil nummer to ekstra grundigt afhængigt af, hvordan den økonomiske situation vil udvikle sig, forklarer Jens Nyholm og fortsætter:

– Men så snart økonomien er genoprettet, vil danskerne med stor sandsynlighed genoptage deres vanlige forbrugsmønstre. Og så er spørgsmålet bare, hvor lang tid der går. Vi vil formentlig se flere konkurser i andet halvår af 2020 i takt med at hjælpepakkerne udfases. Dermed er der risiko for en yderligere stigning i ledigheden – selvom en genåbning af økonomien omvendt også vil sende flere folk tilbage i arbejde. Det vil kunne fastholde en relativ lav forbrugertillid i de kommende måneder, men dog sandsynligvis noget højere end det meget lave niveau i april og maj. Jeg forventer, at dansk økonomi genvinder meget af sin styrke i løbet af 2021, og at bilsalget også kommer til at tilpasse sig på den tidshorisont.