Fjerritslev Bykor søger om hjælp til projektet ”Fjerritslev Bykors 50-års jubilæum”

Arkivbillede

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Fjerritslev Bykor søger om 15.000 kr. til projektet ”Fjerritslev Bykors 50-års jubilæum”, hvilket svarer til 17% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

-- annonce ---

Sagsfremstilling

  • Fjerritslev Bykor ønsker at markere sit 50års jubilæum lørdag 16. maj 2020 med en fuldendt koncert på Fjerritslev Gymnasium og derfor har man allieret sig med professionelle musikere, der kan akkompagnere koret til koncerten. Gennem korets levetid har man markeret alle jubilæer og til 50års jubilæumskoncerten vil man bl.a. synge Morgensang fra Elverskud, men også andre klassiske ”ørehængere” som Mozarts Ave verum Corpus, Vivaldis Gloria og Et in terra pax hominibus, John Høybyes Springmorning, Verdis Va pensiero (Fangekoret) og endelig John Rutters Look at the world. Disse numre skal akkompagneres af Nordjyske strygere, som er sammensat af professionelle musikere fra Ålborg Symfoniorkester og dygtige amatører, hvoraf flere tidligere har spillet i Nordjyllands Amts Amatørsymfoniorkester.

Koret vil inden koncerten øve sammen med Nordjyske strygere, og på denne vis vil koret opnå ny læring og dermed kunne levere en flottere koncert for publikum. Koret har i de sidste 10 år haft omkring 60 medlemmer under mottoet: Syng dig glad i Fjerritslev Bykor.

Der forventes 300 gæster til koncerten.

Frivilligt arbejde

Opsætning og nedtagning af scene, bænke og stole.
Servering i pausen samt indkøb.
Opsætning af lys- og lydanlæg og udsmykning m.m.
Annoncering og uddeling af hjemmeredigerede programmer.
Fundraising. Planlægning. Forhandlinger.

Vækst og Udviklings kommentarer 

  • Der er både egenfinansiering, anden fondsstøtte (både bevilget og ansøgt) samt frivilligt arbejde.
  • Hvorvidt projektet fremgår af den lokale LUP er ikke relevant.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.