Feriecenter Slettestrand markerer sit 25-års jubilæum her i år 2024

Foto: Feriecenter Slettestrand
Print Friendly, PDF & Email

Feriecenter Slettestrand markerer sit 25-års jubilæum her i år 2024

Hjerterum og høj puls – med fokus på tilgængelighed og rummelighed.

Hvor finder man et sted som rummer faciliteter og et hjertevarmt miljø, der åbner op for, at alle kan holde en herlig ferie uanset funktionsniveau?

Hvor kan man møde lige fra gæster med svære handicaps og til elite-sportsudøvere? 

Hvor findes en virksomhed med en storfamilies 3 generationer involveret sammen med ca. 50 dedikerede medarbejdere og nøglepersoner?

Sammen med nære venner overtog Inger Marie og John Kronborg for 25 år siden et feriecenter i dvale – uden stamgæster og med en lukket restaurant. Gruppen havde en forberedt målsætning om at skabe et sted, hvor rummelighed, ligeværd og livsglæde var bærende elementer i værdigrundlaget for et pionerkoncept inden for dansk turisme. Grundlaget for at koble handicapturisme og normalturisme sammen som en unik helhed var skabt.

Med tilskud af betydelige EU-midler blev hele centeret indrettet med handicaptilgængelighed og med Inger Marie Kronborg som udviklingskonsulent.

I dagens Danmark står Feriecenter Slettestrand som et fyrtårn inden for området. Centeret summer af liv året rundt, og der er tætte relationer også til en række institutioner, foreninger og organisationer inde for handicapområdet.

Som et naturligt element er udviklet et bostøttested for psykisk funktionshæmmede som et helhedstilbud  omfattende både privat-, arbejds-, og fritidsliv i et rummeligt, aktivt og omsorgsfuldt miljø – og som en uundværlig del af helheden.

Samtidig er udviklet optimale forhold også i forhold til ferieophold, kurser og konferencer. 

Resultatet af en ægte iværksætter indsats skabte således og på alle områder en rivende udvikling, som undervejs er præmieret med en række turistpriser på både lokalt, regionalt og nationalt plan inklusiv Dansk Turismes Initiativpris, Danmarks største turist pris. 

Allerede i 2006 blev Kirsten og Kresten Kronborg medejere og i de efterfølgende år kom resten af børneflokken til.

I årenes løb har 4 af Kronborg parrets 6 børn  inkl. 3 svigerbørn således gradvis overtaget ledelsen og sammen med ca. 50 fantastiske medarbejdere præget udviklingen. Virksomhedens nye direktør, Michael Lynderup Kjeldsen, er den første topleder uden efternavnet Kronborg igennem 25 år.

I dag rummer Feriecenter Slettestrands koncept udover alle de traditionelle områder indenfor ferieophold, kurser og konferencer således og bl.a.:

  • Status som optimalt feriested for alle uanset funktionsniveau – og med attraktive faciliteter inkl. speciallejligheder m.m.
  • Status som en af Danmarks førende MTB destinationer med Esben Kronborg som drivkraft også i udviklingen af et af Danmarks bedste MTB spir / spor i samarbejde med Naturstyrelsen – Esben iøvrigt kåret som årets MTB rytter i Danmark / Danish Bike Award 2013.
  • Restaurant Slettestrand – med økologi og hensyn til dyrevelfærd som væsentlige elementer – og sammen med resten af virksomheden jf. en bæredygtighedsstrategi, som forholder sig til verdensmålene via daglig praksis.
  • ”Satellitgården, Den gamle Smedje,” – centrum for friluftsgastronomi og inkl. MTB faciliteter – bl.a. med overnatningsfaciliteter og med egen teknikbane. 
  • Sæde for Outdoor Turisme med tilbud om naturoplevelser i samspil med kompetente guides.
  • Et udvalg af ejendomme i nærområdet til bl.a. gruppe- og storfamilieophold – 
  • Havbadehuset – et af Danmarks største varmvandsbassiner til velvære, helse, genoptræning og med optimale tilgængelighedsforhold. 

Traditionen tro følger en række nye udviklingstiltag fremover.

25 års jubilæet fejres med en række tilbud i uge 28 – se www.slettestrand.dk 

Jubilæumsugen kickstartes med jubilæumsfest den 6/7, hvor Devotion spiller op til fest. Og torsdag den 11/7 inviterer vi alle til officiel jubilæumsreception kl. 13. 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn