Er der plads til den fysiske detailhandel i Jammerbugt – og i Danmark generelt?

Foto: Fra programmet for årets store inspirationsdag
Print Friendly, PDF & Email

Tirsdag d. 22.1 samlede Vækst Jammerbugt knap 100 gæster fra kommunens detailbutikker, til den årlige Store Inspirationsaften…
.
Af Klaus Hansen

Programmet blev startet op med en velkomst fra såvel borgmester Mogens Gade som Erhvervschef Anders Stryhn. Der blev både kigget tilbage på 2018, men også frem mod et spændende 2019, og hvor aftenens tema – kundens rejse i hhv fysiske butikker og online butikker – blev italesat.

Jacob Risgaard fortalte med begejstring om sin personlige rejse med Coolshop, og kom med gode input til deltageren. Vildere, er et mantra i Coolshop, og Jacob opfordrede alle til at se muligheder frem for begrænsninger – at prøve af, og risikere at fejle. Fordi det at fejle er ikke dumt, det er blot en ny vej til at finde det der virker. Så vedholdenhed, mod og arbejdsglæde er vigtigt, uanset om det handler om online eller offline butikken

Efterfølgende var Mikkel Pii fra Retail Consulting Company (RCC) på scenen i en god times tid. RCC laver kurser, uddannelse, træning og seminarer for store dele af dansk detailhandel, og med de erfaringer herfra, gav Mikkel sit syn på 6 udviklingstendenser der i øjeblikket hersker i dansk detailhandel – samt hvordan man som fysisk butik kan arbejde med ledelse, salg og oplevelser for at være attraktiv for kunderne. Markedet og udbuddet af varer er så stort, at man som detailhandler bliver nødt til at finde tid og energi til, at ”se på sin virksomhed udefra”… Alt for mange har så travlt med driften og de daglige gøremål, at udvikling af egen virksomhed bliver tilsidesat – og det er en skidt udvikling!

Efter de 2 oplæg var der mulighed for at netværke og vende dagens input fra de to gæstetalere.

– Det er 4. år i træk, at vi afholder Den årlige store Detail Inspirationsaften. Vores borgmester Mogens Christen Gade har igennem alle årene været en af hovedtalerne og arrangementet har flot opbakning fra detailhandelen i vores 4 hovedbyer – Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup, fortæller Erhvervskonsulent Flemming Jensen fra Vækst Jammerbugt og fortsætter, møderne er en succes, hvor vi kan samle omkring 100 deltagere for sammen at kigge ind i fremtiden og tale om de udfordringer den fysiske detailhandel står overfor, men i høj grad ikke mindst også de muligheder der er tilstede.

Den årlige Store Inspirationsaften afholdes også i 2020. Tid og sted er dog endnu ikke meldt ud.


Mikkel Pii fra Retail Consulting Company (RCC)