En glad og tilfreds borgmester Mogens Christen Gade: Jammerbugt Kommune åbner igen

Mogens Gade
Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade (V)
Print Friendly, PDF & Email

Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en pressemeddelelse den 19/11 vedr. lempelser af de fleste restriktioner i Nordjylland, herunder i Jammerbugt Kommune.

En glad og tilfreds borgmester Mogens Christen Gade fortæller, at han er meget tilfreds med, at de nordjyske kommuners pres på de centrale myndigheder har båret frugt, således at Jammerbugt Kommune nu kan åbne op igen.


”Vores smittetal er lave, og vi har haft brug for, at særligt vores erhvervsliv, vores pendlere og vores studerende på ungdoms- og videregående uddannelser kunne komme tilbage til en mere normal hverdag. Den kommunale service genåbner delvist fra i morgen til gavn for kommunens borgere, således at borgerservice og forvaltningerne åbner fra i morgen, mens bibliotekerne og andre fritidsfaciliteter først åbner fra mandag. Jeg vil gerne takke kommunens borgere for det samfundssind, der er blevet udvist, og jeg opfordrer fortsat til, at man tager imod tilbuddet om massetestning fra Regionen, som fortsætter i Jammerbugt Kommune til og med lørdag 21. november”, slutter borgmester Mogens Christen Gade.

For Jammerbugt Kommune betyder lempelserne, at

Fra den 19. november

 • Borgerne kan bevæge sig frit over kommunegrænserne.
 • Arbejdsgivere opfordres ikke længere til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl uden for kommunen. 
 • Personer uden fast bopæl i Danmark tillades igen indrejse i Danmark for at tage ophold i eller arbejde i de berørte kommuner, hvis personerne i øvrigt opfylder betingelserne for indrejse i Danmark.
 • Der vil ikke længere være begrænsninger for godstrafik ind og ud af Jammerbugt Kommune.
 • Offentlige og private arbejdspladser i Jammerbugt Kommune opfordres ikke længere til at hjemsende alle ansatte, der kan varetage deres funktion hjemmefra.
 • Offentlige og private arbejdspladser uden for Jammerbugt Kommune opfordres heller ikke længere til at sende alle ansatte med bopæl i Jammerbugt Kommune, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. Opfordringerne på nationalt niveau til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at ansatte arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet, gælder dog fortsat.

Fra den 20. november:

 • Ingen begrænsninger i den kollektive trafik
  • Opfordringerne på nationalt niveau om at overveje muligheden for at rejse uden for myldretiden og om at gå eller cykle på korte ture hvis muligt, gælder dog fortsat.
 • Kultur og fritidslivet har mulighed for at holde åbent igen
  • Jammerbugt Bibliotekerne åbner op igen den 23. november. 
  • Jammerbugt Kulturskole åbner op igen den 23. november.
  • Borgerne kan holde sig orienteret på Jammerbugt Kommunes hjemmeside eller de pågældende tilbuds/institutioners hjemmesider/sociale medier.
 • Det vil igen være muligt at være op til 500 personer forsamlet efter de særlige regler.
 • Restauranter, barer, værtshuse, cafeer og andre serveringssteder skal ikke længere holde lukket for servering til indtagelse på salgsstedet, og må holde åbent til kl. 22 lige som i resten af landet.

Fra den 23. november:

 • Restriktionerne for de studerende på de videregående uddannelser ophæves. De studerende kan igen møde op på uddannelsesstedet.
 • Restriktionerne og anbefalingerne på dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, kost-, efter- og folkehøjskoler ophæves, så der ikke længere gælder særlige forhold for institutioner mv. i Jammerbugt Kommune.

Gældende tiltag og restriktioner i de syv kommuner efter 19. november:

 • Alle med bopæl i Jammerbugt Kommune opfordres fortsat til at lade sig teste. Borgerne er selv ansvarlige for at bestille tid til test via www.coronaprover.dk.
 • Beboere i Jammerbugt Kommune opfordres til at omgås færrest mulige personer.
 • Alle patienter, der indlægges på sygehus, spørges ind til, om personen inden for de sidste 4-6 uger har arbejdet på minkfarme eller er husstandsmedlem til en person, der har arbejdet på minkfarme. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales, at alle, der indenfor 14 dage har haft tæt kontakt til mink, isoleres ved indlæggelse og indtil der er negativt svar på svælgpodning. Hustandskontakter er ikke omfattet.
 • Vandrende arbejdstagere opfordres ved udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud for udrejse.
  Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i Jammerbugt Kommune.