Ekstra millionbevilling til nordjysk succesprogram for iværksættere

Lars Erik Jønsson, adm. direktør, Erhvervshus Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop bevilget yderligere 1,8 millioner kroner til det nordjyske succesprogram for vækst- og vidensiværksættere, Innovativ Vækst. Dermed har Erhvervshus Nordjylland samlet set 7,5 millioner at gøre godt med på programmet de næste to år.

Erhvervshus Nordjylland, regionens ankerpunkt for erhvervsfremme, har de seneste tre år haft kæmpe succes med iværksætterprogrammet Innovativ Vækst, der er målrettet ledige, som ønsker at etablere sig som vækst- og vidensiværksættere. Det særlige ved programmet er, at deltagerne hen over et forløb på 26 uger har ret til at modtage dagpenge, mens idéen til en virksomhed eller et produkt modnes – samtidig med at de ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Indledningsvist gennemgår deltagerne et seks uger langt afklaringsforløb, så det kun er de bedste og mest lovende iværksættere, der går videre til selve programmet. I de op til 26 uger, som et forløb på Innovativ Vækst varer, er deltagerne aktiveret på fuld tid og skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme måde, som når man er ledig. Efter yderligere 10 uger tryktestes idéerne igen, og et dommerpanel stemmer deltagerne ud, hvis deres idé ikke længere holder vand.

Indtil videre har programmet været direkte årsag til etablering af 27 virksomheder og 24 arbejdspladser i Nordjylland, og derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vurderet, at der er al mulig grund til at lade programmet fortsætte indtil udgangen af 2021. Den beslutning har netop udløst en ekstrabevilling på 1,8 millioner kroner, således at den samlede ramme omkring Innovativ Vækst lyder på 8,3 millioner kroner de næste to år.

–          Innovativ Vækst er sat i verden for at hjælpe ledige med at etablere sig som videns- og vækstiværksættere. Undervejs får deltagerne masser af vejledning og støtte, og vurderer vi ikke, at idéen fortsat er bæredygtig, går de ikke videre. Det minder lidt om X-Faktor, og den model gør, at vi udelukkende bruger tid og penge på de iværksættere, der har en reel chance for at etablere en vækstvirksomhed, der siden kan skabe arbejdspladser. Vores hidtidige succes med programmet har været klart medvirkende til, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu har tildelt Innovativ Vækst yderligere finansiering. Det er vi naturligvis meget glade for, siger Lars Erik Jønsson, adm. direktør i Erhvervshus Nordjylland.

–          De mindre virksomheder er helt centrale i det nordjyske erhvervsliv, og derfor er det afgørende, at de har adgang til skræddersyet hjælp til at professionalisere og udvikle deres forretningsidé. Det gælder ikke mindst de mindre og ofte ejerledede virksomheder, der de foregående år har skabt varige arbejdspladser i regi af Innovativ Vækst-programmet”, siger Anders Nørgaard, projektleder på Innovativ Vækst i Erhvervshus Nordjylland.

Deltagerne gennemgår på Innovativ Vækst et trefaset iværksætterprogram, hvor de undervejs skal deltage i 12 forskellige workshops.

I Fase 1, der er et uddannelses- og afklaringsforløb, sorteres minimum 20 procent fra, som er dem, hvis forretningsidé anses som mindst realiserbar.

I Fase 2 godkendes deltagerne til selve udviklingsfasen, hvor man får 12.000 kroner til indkøb af ekstern rådgivning og konsulentbistand. Her sorteres yderligere 15 procent af deltagerne fra.

I Fase 3 bruger deltagerne 10 uger på den egentlige etablering af deres virksomhed, hvor der selvfølgelig lægges stor vægt på at skaffe de første kunder og evt. finde yderligere investorer i virksomheden. Her stilles desuden yderligere 10.000 kr. til rådighed til indkøb af ekstern rådgivning og konsulentbistand.

Læs mere på https://ehnj.dk/i_v. Erhvervshus Nordjylland samarbejder med de nordjyske erhvervskontorer, Aalborg Universitet og UCN om programmet.