DIF søsætter kæmpe undersøgelse af esportens muligheder

Foto: DIF
Print Friendly, PDF & Email

DIF vil blive klogere på mulighederne for at koble esport sammen med fysisk aktivitet i foreningslivet. Derfor iværksættes nu den hidtil største undersøgelse på området.

Kan esport kobles sammen med konkret fysisk aktivitet blandt børn og unge i foreningslivet? Og hvis ja: Hvad er de optimale redskaber og fremgangsmåder?


Disse store spørgsmål bliver nu forsøgt besvaret i den hidtil største danske undersøgelse af koblingen mellem esport og fysisk aktivitet.

DIF er primus motor på undersøgelsen med støtte fra Novo Nordisk Fonden, som har bidraget til projektet med 3.296.000 kroner over en projektperiode på 2,5 år.

Line Jakobsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian i Novo Nordisk Fonden, udtaler:

”Esport er blevet stort, og det appellerer til mange unge. Derfor er det vigtigt, at vi bliver klogere på, hvordan esport og mere bevægelse blandt børn og unge kan gå hånd i hånd. Vi glæder os til at følge det spændende projekt, som vi har høje forventninger til.”

I DIF ser direktør Morten Mølholm Hansen frem til, at man skal i gang med den historisk store esportsundersøgelse:

”Stor tak til Novo Nordisk Fonden for donationen til dette meget ambitiøse esportsprojekt. I DIF forventer vi, at væksten i esportsaktiviteter fortsætter i de kommende år, og at flertallet af medlemmer i disse foreninger vil udgøres af børn og unge. Med iværksættelsen af dette projekt ønsker vi at generere viden og erfaringer, der gør os klar til det fremadrettede arbejde med at sikre, at bevægelse tænkes ind som en integreret del af den esport, der udfoldes i idrætsforeningsregi,” siger Morten Mølholm Hansen.

Det er Center for Ungdomsstudier (CUR), der står for data- og vidensindsamlingen i en lang række foreninger og organisationer.

Konkret har projektet – med specifikt afsæt i aldersgruppen 10-15 år – til formål at indsamle viden og på baggrund heraf udvikle funktionelle modeller og redskaber, der kan hjælpe esportsforeninger under DIF med at:

… øge antallet af timer med fysisk aktivitet i forbindelse med esportstræningen.

… at bygge naturlige broer mellem esportsudøvere og analoge idrætsaktiviteter.

… nå ud til en gruppe af børn og unge, som kun i begrænset omfang tidligere har haft kontakt til foreningslivet.