Det sociale Danmarkskort for 2019

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Hvert år offentliggør Social- og Indenrigsministeriet et Danmarkskort over sagsbehandlingen på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Kortet viser Ankestyrelsens statistik over klagesager i landets kommuner. 

På voksenhandicapområdet ligger Jammerbugt Kommune på niveau med landsgennemsnittet, når det kommer til klagesager på området. På socialområdet og børnehandicapområdet har kommunen til gengæld færre klagesager end landsgennemsnittet blandt kommunerne. 


”På forskellige plan, har vi arbejdet med at ensarte og styrke sagsbehandlingen i kommunen gennem de seneste 3-4 år. Det betyder, at vi har opnået en generel højere kvalitet i sagsbehandlingen. Selv om vi er tilfredse med fremgangen, så arbejder vi fortsat for at forbedre sagsbehandlingen på alle områder”, siger borgmester Mogens Christen Gade. 

Danmarkskortet er delt op i tre områder:  

Socialområdet
Ankestyrelsen omgørelsesprocent på socialområdet for 2019 viser, at der på landsplan blev omgjort 41% af alle sager på socialområdet, mens omgørelsesprocenten for Jammerbugt Kommune ligger på 33 % i samme periode.

Omgørelsesprocenten for Jammerbugt Kommune er baseret på 138 afgørelser, som Ankestyrelsen har behandlet fra Jammerbugt Kommune sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2019 var 2.087 borgere i Jammerbugt Kommune, som modtog de ydelser, der indgår i danmarkskortet på socialområdet.

Hjælpemiddelområdet under §112 er et stort område i Jammerbugt Kommune, som er delt op i tre grupperinger: Kropsbårne hjælpemidler, inkontinenshjælpemidler og genbrugshjælpemidler, fx badebænke, toiletforhøjere mv. 

Indenfor kropsbårne hjælpemidler og inkontinenshjælpemidler behandler kommunen ca. 1.500 ansøgninger årligt, og i de første to måneder af 2020 har kommunen modtaget 269 nye ansøgninger indenfor kropsbårne hjælpemidler. Så selvom statistikken viser, at dette er et område med en del klagesager, er det et område, hvor der træffes mange afgørelser hvert år.

Børnehandicapområdet
I 2019 er der truffet 49 afgørelser i Ankestyrelsen på børnehandicapområdet. Omgørelsesprocenten er 41% i kommunen, mens gennemsnittet på landsplan er 51%. 

Sidste år modtog 198 borgere i Jammerbugt Kommune ydelser indenfor børnehandicapområdet.

Der blev i alt truffet afgørelse i 70 sager om merudgifter efter servicelovens § 100 i 2019, heraf var 16 afslag på dækning af merudgifter.

Børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i Serviceloven:

 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • Merudgiftsydelse § 41
 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
 • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45

Voksenhandicapområdet
Sidste år behandlede Ankestyrelsen 13 sager fra Jammerbugt Kommune på voksenhandicapområdet. Heraf blev syv stadfæstet, én blev ændret, og fem blev hjemvist til fornyet behandling.Omgørelsesprocenten på området var derfor på 46% i Jammerbugt Kommune i 2019, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

 • Kontante tilskud § 95
 • Borgerstyret personlig assistance § 96
 • Ledsageordning § 97
 • Merudgifter § 100

Typer af afgørelser:
Ankestyrelsen opererer med fire typer afgørelser:

 • Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
 • Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
 • Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
 • Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.