Deltagelse i søgsmål mod Staten i udligningssagen

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen skal på møde den 31. januar 2019 tage stilling til om Jammerbugt Kommune vil deltage i søgsmål mod Staten i udligningssagen….
.
Af Klaus Hansen

HjulmanKaptain blev i efteråret 2018 formelt bedt om at udarbejde et notat, der skal redegøre for de retslige spørgsmål i forbindelse med rejsning af et krav over for staten som følge af forkert beregning af antal personer ‘uden erhvervsuddannelse og med ‘lav uddannelse’ i udligning af kommunernes økonomi.

Med udgangspunkt i det juridiske notat skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal tilslutte sig den samlede sag mod staten.

Sagsbeskrivelse
I foråret 2018 henvendte Jammerbugt kommune i samarbejde med 19 andre kommuner sig til advokatfirmaet HjulmandKaptain med henblik på undersøgelse af mulighederne for at rejse et krav mod staten som følge af forkert beregning af antal personer ‘uden erhvervsuddannelse og med ‘lav uddannelse’ i udligning af kommunernes økonomi.

En del af disse kommuner, men også en række andre, havde i en længere årrække drøftet spørgsmålet om beregningen af udligningen og havde tidligere henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet om spørgsmålet.

Allerede den 27. oktober 2014 rettede Lemvig kommune på vegne af en række kommuner herunder Jammerbugt kommune, henvendelse til finansieringsudvalget, idet de pågældende kommuner på et møde havde drøftet ”uhensigtsmæssigheder i det nuværende kommunale tilskuds og udligningssystem”.

HjulmandKaptain blev i efteråret 2018 formelt bedt om udarbejdelse af et notat, der skal redegøre for de retlige spørgsmål i forbindelse med rejsning af et krav overfor staten, dette notat er vedhæftet som bilag.
HjulmandKaptains har desuden udarbejdet et kort resumé med de vigtigste konklusioner i notatet, samt HjulmandKaptains oplysninger om processen i sagen og procesøkonomi, dette er også vedhæftet som bilag.

Økonomi og finansiering
Udgift til egen advokat vil kunne aftales med HjulmandKaptain forinden. Som oplyst på informationsmødet i Aalborg kongres & kulturcenter, vil udgift til HjulmandKaptain for sagens behandling i første instans udgøre 300.000,00 + moms pr. kommune, under forudsætning af, at 20 kommuner tilslutter sig sagsanlægget. 

Kommunalbestyrelsen 31. januar 2019

Indstilling
at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal
tilslutte sig den samlede sag mod staten.

Økonomiudvalget, 23. januar 2019, pkt. 1:
Det anbefales godkendt, at Jammerbugt Kommune deltager i søgsmål mod staten i forhold til forkert beregning af antal personer ”uden erhvervsuddannelse” og med ”Lav uddannelse” i udligningen af kommunernes økonomi