Danskerne sparer på vandet som aldrig før

Print Friendly, PDF & Email

Hver dansker er nu nede på gennemsnitligt at bruge 101 liter vand i døgnet. Det er en halvering af vandforbruget på 20 år. Det viser vandsektorens nøgletal, der er samlet af DANVA i ”Vand i tal 2020”. Her kan man også læse, at vandselskaber udnytter vandet som kraftværker til at generere CO2-neutral energi til gavn for danskerne og klimaet.

I Danmark er vi gode til at passe på vores ressourcer og agere bæredygtigt. Det viser resultaterne i vandsektorens nøgletal, som netop er udgivet af vandsektorens brancheorganisation, DANVA.


”Vi husker at lukke for vandhanen, når vi børster tænder og er i bad. Desuden er husholdningsmaskinerne blevet meget mere ressourcebesparende. For et par år siden troede vi ikke, vi kunne komme længere ned i forbruget, men det viser sig så alligevel at kunne lade sig gøre,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

En halv liter drikkevand koster i gennemsnit 3,6 øre, og i 2019 betalte en gennemsnitsfamilie med et gennemsnitligt forbrug samlet set 5654 kr. for drikkevand og afledning af spildevand. Det er et fald på to procent i forhold til året før.

Ligesom vandkunderne er gode til at spare, så udnytter vandselskaberne også mulighederne for at være effektive og anvende ressourcerne optimalt. Folketinget har besluttet, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Vandbranchens bidrag vil være øgede energibesparelser, ny teknologi og øget energiproduktion. Den primære drivhusgasudledning fra spildevandssektoren stammer fra lattergas i rensningsprocessen. Lattergas er ca. 310 gange mere potent end CO2.

”Vandbranchen har i flere år arbejdet hen imod en energi- og klimaneutral vandsektor, og med regeringens udspil før sommerferien til en klimaplan for en grøn affaldssektor, sættes der yderligere fokus på, hvornår branchen vil/skal nå målet,” siger Carl-Emil Larsen.

”Status i dag for DANVAs medlemmer viser, at vi er nået lidt mere end halvvejen for at blive energineutral set samlet for drikkevandsselskaberne og spildevandsselskabernes transportnet og renseanlæg. Det vil være renseanlæggene, der skal løfte den største del, da de har de bedste muligheder for at producere energi.”

De danske renseanlæg producerer ca. 90 procent af den klimavenlige energimænge, som de indkøber.

”Vi er i branchen i gang med at kigge på klimaneutraliteten, men vi skal have opgørelsesmetoden på plads, inden vi kan begynde at komme med et bud på, hvor langt der er til målet.                      

DANVAs benchmarking viser, at vandselskaberne agerer efter styresignalerne fra Christiansborg. Derfor vil det være en logisk følge at lempe bureaukratiet i vandsektoren, der bruger store ressourcer på unødvendig dokumentation. Hvis taksterne er rimelige, målene opfyldes, så vandkunderne er tilfredse, så bør politikerne arbejde for et mindre nidkært og ressourcebelastende, regulerende bureaukrati, som jo alt andet lige betyder højere udgifter og højere vandpriser.

Nøgletallene viser også, at danskerne har vand i hanen stort set hele døgnet alle 365 dage. Den gennemsnitlige oppetid var i 2019 højere end 99,99 procent. Danskerne stod i gennemsnit uden vand i kun 40 minutter ud af årets 525.600 minutter

Danmark har et af verdens laveste vandtab på ledningsnettet og bortset fra en lille stigning i 2018, som skyldtes den meget tørre sommer, så er vandtabet igen helt i bund. I 2019 er det nede på 7,29 %.

Vandselskaberne er et af samfundets vigtigste elementer og lever med deres målrettede, effektive styring fuldt ud op til forventningerne fra kunder, myndigheder og lovgivere.