Danskerne er bekymrede for alderdommens velfærdsbehov

Mona Striib Forbundsformand, FOA

Danskerne er bekymrede for alderdommens velfærdsbehov

Mere end halvdelen af danskerne giver udtryk for, at de i høj grad er bekymrede for personale- og ressourcemangel i den offentlige ældrepleje. ”Det er tid til politisk handling, hvis der også skal være et velfærdssamfund til vores børn og børnebørn,” mener FOA.

-- annonce ---


Det danske velfærdssamfund er kendetegnet ved, at hjælpen er nær, når vi har brug for den. Men en ny befolkningsundersøgelse, foretaget af Epinion i forbindelse med FOAs igangværende lønkampagne, viser, at et flertal af danskerne i høj grad er bekymrede for, om der er personale og ressourcer nok i den offentlige ældrepleje til at passe godt på dem selv og deres nære, når behovet opstår.

47 pct. svarer enten ”i meget høj grad” eller ”i høj grad”, mens 31 pct. svarer ”i nogen grad”. Kun 11 pct. svarer ”i mindre grad” eller ”slet ikke”.

”Det er desværre kun gået én vej for velfærden de sidste mange år, men undersøgelsen viser, at danskerne er enige med FOA, når vi siger, at det er på tide, vi retter op og sikrer ældreplejen,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA, der mener, at det skal gøres mere attraktivt at uddanne sig som social- og sundhedsassistent og -hjælper, og her kommer man ikke udenom et løft af lønnen.

Epinions undersøgelse rummer også spørgsmålet om, hvorvidt offentligt ansatte i den borgernære velfærd fortjener bedre løn. Det mener 84 pct., at de gør, mens 90 pct. er enige i, at løn- og arbejdsvilkår spiller en vigtig rolle i forhold til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i den offentlige sektor.

”Personalemanglen i ældreplejen vokser dag for dag, mens politikerne famler i blinde for at finde løsninger, der ikke koster noget. Glem det, venner – I er nødt til at hive tegnebogen op af lommen og sikre lønnen. Heldigvis er den danske økonomi bomstærk, så der ER råd til det,” siger Mona Striib.

Forbundsformanden mener, at rekrutteringsproblemerne i de store velfærdsfag har vokset sig så store, fordi ingen tidligere regeringer har haft modet til at gøre noget ved det. Det strider imod danskernes ønske, for den førnævnte undersøgelse viser også, at 98 pct. af danskerne er enige i, at ’det er vigtigt at have en velfungerende offentlig sektor, der tager sig af ældre, børn, syge og udsatte borgere.’

”Hvis vi ønsker, at vores børn og børnebørn skal vokse op i et samfund, der griber dem, der falder – og det ønsker danskerne tydeligvis – så er vi nødt til at se noget politisk handling. Og hellere i går end i morgen,” siger Mona Striib.

LÆS OGSÅ: Information fra Borgerservice Jammerbugt 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn