Danske og tyske turister valfarter til Jammerbugten

Kettrup Bjerge
Print Friendly, PDF & Email

Efter opgørelse af overnatningstallene for juli 2019 fortsætter den positive vækst i turismen i Jammerbugten.

Overnatningstallene for juli 2019 viser en positiv fremgang på 34.288* ekstra overnatninger svarende til en vækst på 7,19 % set i forhold til samme måned i 2018.

Med den positive forsæson, hvor der også tidligere kunne meldes om stor fremgang i turismen, er der nu en årlig vækst (Jan. – juli 2019) på 100.512 ekstra overnatninger i Jammerbugten. En fremgang svarende til en vækst på 10,12 % år.

En positiv vækst, der også har kunnet spores i tallene tidligere på året, men når juli regnes med er det Jammerbugten, der tegner sig for den største fremgang i Nordjylland år til dato.

På trods af en tysk feriekalender, der i år i store træk er sammenfaldende med den danske feriekalender, og derfor giver kapacitetsproblemer, er det alligevel lykkedes at måle en flot fremgang i de tyske feriehusgæster +32.863* (227.770 (2018) – 260.633 (2019).

Dernæst er der målt en stor fremgang blandt de danske campinggæster med et plus på 24.133* overnatninger(279.271 (2018)  – 303.404 (2019) efterfulgt afen stigning påde danske feriehusgæster +13.149* (161.883 (2018) – 175.032 (2019)

Tyskerne rejser for naturen

Tyskerne rejser til Danmark for at nyde naturen, og Jammerbugtens turismeprodukt appellerer rigtig godt til de tyske gæster. For at møde de tyske gæster, inspirere og skabe øget opmærksomhed omkring Jammerbugtens fantastiske natur har VisitJammerbugten i samarbejde med det lokale turisterhverv markedsført sig digitalt overfor potentielle tyske gæster primært i Nordtyskland og samtidig anvendt pressebesøg og trykte medier i Tyskland til at formidle storytellingen omkring Jammerbugtens styrkepositioner som dansk vestkystdestination.

Vækst i turismen er en positiv nyhed, der også glæder Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade: 

” Det er utrolig flot at den positive udvikling fortsætter og rigtig skønt at se, at det private-offentlige samarbejde bærer frugt. I nordjysk regi er der bidraget med ekstra offentlige og private midler til markedsføringen af turismen, og det er glædeligt at både den lokale og den nordjyske koordinerede indsats giver gevinst og kan måles i overnatningstallet. Derudover er det jo også værd at bemærke, at 100.000 overnatninger ganget med 750 kr., som er det gennemsnitlige døgnforbrug for en turist, genererer en betragtelig omsætning, som er med til at skabe flere lokale arbejdspladser og dermed yderligere vækst”, slutter Borgmester Mogens Gade.

*Kilde Kommunale overnatningstal fra Danmarks Statistik.