Dansk lærerforening: Aflys folkeskoleelevernes afgangseksaminer

Fjerritslev Skole
Fjerritslev Skole. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Der er behov for, at ministeren tager en beslutning om eksaminerne for de ældste elever i folkeskolen, mener Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen.

I den nuværende situation anbefaler DLF, at afgangseksaminerne aflyses.


Eleverne i folkeskolen har været væk fra deres kammerater og lærere i flere uger, og som situationen ser ud nu, kan de stadig se langt efter en normal skoledag. Derfor er der behov for, at undervisningsministeren melder klart ud om niende- og tiendeklassernes eksaminer nu, mener Danmarks Lærerforening.

– Jeg har stor forståelse for, at ministeren står i en svær situation med stor usikkerhed, men der er behov for en klar udmelding nu, så elever og lærere ved, hvordan de skal forholde sig, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, i en pressemeddelelse. 

Erstat eksaminer med årskarakterer
Regeringens foreløbige udmeldinger peger på en gradvis genåbning af samfundet efter påske, men en nærmere plan for, hvordan skolerne skal åbnes, afventer fortsat sundhedsmyndighedernes vurderinger.

Afgangseksaminerne for eleverne i niende og tiende klasse rykker dog hastigt nærmere, og derfor anbefaler Danmarks Lærerforening, at eksaminerne aflyses og erstattes af elevernes årskarakterer. For de enkelte elever, som har behov for en prøve for at kunne optages på en ungdomsuddannelse, skal dette fortsat være en mulighed.

Intet tyder på, at der vil være normale tilstande på skolerne efter påske, heller ikke for afgangsklasserne. Elever, forældre og lærere har behov for afklaring, og som situationen ser ud nu. Ud fra de tilbagemeldinger, der er kommet medlemmerne, mener Danmarks Lærerforening, at den rigtige løsning vil være at aflyse afgangseksaminerne.

– Vi får mange henvendelser fra lærere, der underviser de ældre klassetrin, og de giver alle udtryk for, at det ikke vil være rimeligt over for eleverne, hvis de skal gå til eksamen i den nuværende situation, siger Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen.