Dansk Byggeri er enig i, at illegal arbejdskraft skal bekæmpes

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Dansk Byggeri er enig med Socialdemokratiet i, at der skal slås hårdt ned på virksomheder, der systematisk benytter illegal arbejdskraft og dermed udnytter andre mennesker.

Forslaget om at slå hårdt ned på virksomheder, der udnytter ulovlig arbejdskraft, er en del af Socialdemokratiets udlændingepolitik, som blev fremlagt fredag eftermiddag. I planen foreslår partiet blandt andet højere bødestraffe og hårdere sanktioner over for virksomheder, der benytter ulovlig arbejdskraft og styrket kontrol fra myndighedernes side.

  • Vi tager skarp afstand fra lovovertrædere, der systematisk benytter sig af ulovlig arbejdskraft og som udnytter illegale medarbejdere. Men det er heldigvis ikke et billede, vi genkender i den etablerede bygge- og anlægsbranche, hvor man arbejder inden for overenskomsten, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Ulovlige virksomheder ødelægger det for de andre

Virksomheder, der bryder loven og underbetaler og udnytter deres medarbejdere, ødelægger det for de etablerede virksomheder, som får sværere ved at klare sig i konkurrencen. Derfor går Dansk Byggeri ind for, at både politi og anklagemyndighed skal effektivisere – og om nødvendigt øge – kontrollen.

  • Vi er åbne for, at myndighederne effektivt skal kunne kontrollere og efterforske sager, hvor der er mistanke om systematisk og gentagen brug af illegal arbejdskraft og udnyttelse af medarbejdere. At fratage en arbejdsgiver retten til at drive virksomhed, sådan som Socialdemokratiet foreslår, er et drastisk skridt. Men der skal slås hårdt ned på virksomheder, der bruger illegale medarbejdere systematisk, med forsæt og gentagne gange, siger Dansk Byggeris adm. direktør.

Kontrol på privat grund

Socialdemokratiet lægger også op til, at skattemyndighederne skal have adgang til at kontrollere byggepladser på privat grund.

  • I Dansk Byggeri mener vi, at myndighederne skal have de magtmidler, der er nødvendige for at dæmme op for snyderi og lovbrud. Hvis myndighederne har behov for at få genindført retten til at kontrollere på privat grund, hvor der er synlig byggeaktivitet, må man se på det, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.