Danmarks Naturfredningsforening: Regeringen har glemt naturen i finanslovsudspil

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Der er ikke mange indsatser at finde på det grønne område, mener Danmarks største grønne NGO, som ærgrer sig over, at regeringen ikke har leveret på de store grønne forventninger på den første finanslov. Der er intet at finde på naturen.

Den grønneste valgkamp i historien blev afløst af en regering med tårnhøje ambitioner inden for klima og natur, og som med egne ord ville gøre Danmark til en grøn supermagt. Men bedømt på regeringens første finanslovsudspil er der langt fra ord til handling, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Regeringen øger den grønne forskning med en milliard kroner og forpligter sig på at lande en klimalov og igangsætte forhandlinger om en klimahandlingsplan efter jul. Det er Maria Reumert Gjerding glad for, men ærgrer sig over at mindre end en tiendedel af det samlede finanslovsudspil er prioriteret til den grønne omstilling, og at der intet er afsat til at sikre en bedre tilstand for den trængte danske natur.

– Det kan næppe være nogen overraskelse, at vi som grøn interesseorganisation havde forventet et noget højere ambitionsniveau for finanslovsudspillet. Når vi kigger samlet på regeringens initiativer, er det ikke den grønne omstilling som er blevet prioriteret, mens naturen er fuldstændigt glemt.

– Regeringen er valgt på det grønneste mandat nogensinde. Jeg kan ikke andet end at undre mig over, at det grønne område ikke er blevet prioriteret mere, end det er. Jeg håber virkelig, at de grønne ambitioner bliver hævet under de kommende forhandlinger.

Savner jordreform og vild natur

Særligt undrer præsidenten sig over, at regeringen ikke har prioriteret at afsætte midler til at komme i gang med den storstilede jordreform, som Socialdemokraterne – både før og efter folketingsvalget – har fremhævet som et af de vigtigste virkemidler til at reducere landbrugets klimabelastning og sikre mere plads til den trængte danske natur. Et initiativ, som også blev skrevet ind i det fælles forståelsespapir, som regeringspartiet indgik med Enhedslisten, SF og Radikale.

– Jeg havde det klare håb, at en jordreform var noget af det første, en ny regering ville prioritere. For hvis vi inden for den indeværende valgperiode for alvor skal realisere de kæmpe potentialer, der ligger i jordudtagning, bliver vi nødt til at komme i gang nu.

Ud over jordfordeling forventede præsidenten, at finansloven ville blive brugt til at tage hul på de vigtige naturtiltag, som både regeringen og støttepartierne tidligere har varslet. Udtagning af 75.000 hektar urørt skov og etablering af minimum 15 naturnationalparker med vildere og mere selvbærende natur.

– Rapport på rapport dokumenterer, hvor skidt den danske natur har det. Vi står i en kæmpe biodiversitetskrise, hvor vi mister arter i et alarmerende tempo. For en regering med så store ambitioner på vores naturs vegne, kan jeg ikke forstå, hvorfor vi ikke allerede nu sætter gang i de tiltag, som både forskere, NGO’er og partierne selv støtter op omkring.

– Vi skal have mere vild natur. Og første skridt er nu engang, at politikerne går foran og disponerer de statslige arealer helhjertet til natur ved at udlægge mere urørt skov og sætter gang i etableringen af de naturnationalparker, som kan sikre mere plads til vores truede arter. Og her er finansloven et oplagt sted at starte.

Forbyd Roundup

Tilbage i starten af september meldte Tyskland ud, at de ville indføre et forbud mod den kontroversielle sprøjtegift, Roundup, fra slutningen af 2022.

Det har fået både Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet til at melde ud, at de ønsker, at Danmark skal følge trop og samtidig indføre et omgående forbud mod brug af Roundup for private og på offentlige arealer. Et politisk krav, som Maria Reumert Gjerding håber bliver bragt ind i finanslovsforhandlingerne.

– Lige nu foregår der i hele Europa en stor debat om sprøjtegiften Roundup. Det er den mest anvendte sprøjtegift i Danmark, som mistænkes for at skade vores natur og sundhed. Vi har fået en regering og et politisk flertal, som vil gøre Danmark til et grønt foregangsland. Derfor håber jeg også, at de politiske flertal vil bruge finansloven som anledning til at melde klart ud, at vi støtter det tyske forbud – og allerede nu tager de nødvendige initiativer, der skal til for at sikre en bedre beskyttelse af vores natur og drikkevand.