COVID-19: Sådan bliver studentereksamen

Fjerritslev Gymnasium. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

COVID-19 får også betydning for sommerens eksaminer på ungdomsuddannelserne. Det har samtlige partier i folketinget besluttet besluttet.

Afgangseleverne på stx, hhx og htx skal alle op til tre prøver, mens afgangselever på den toårige hf-uddannelse skal op til fire. Dermed skal eleverne op til færre prøver end normalt.


Resten af prøvekaraktererne erstattes af årskarakterer, som gives i slutningen af skoleåret.


Eleverne i 3.g skal op til tre prøver:

  • Skriftlig prøve i dansk
  • Skriftlig prøve i udtrukket fag på A-niveau
  • Mundtlig prøve i den store skriftlige opgave (SRP/SOP)*

Hvis eleven har afsluttet den store skriftlige opgave i vinterterminen, skal eleven i stedet op i ”den senest placerede udtrukne prøve*”.


Eleverne i 2.hf skal op til fire prøver:

  • Skriftlig dansk
  • Skriftlig engelsk
  • Mundtlig dansk
  • Mundtlig prøve i “den senest placerede udtrukne prøve*”


*”Den senest placerede prøve” refererer til den mundtlige prøve, der ifølge prøveplanen (indsendt til ministeriet den 30. marts) er den sidste prøve, den enkelte elev skal aflægge.

”Det er vanskeligt at gennemføre prøver i fuldt omfang i lyset af sundhedsmyndighedernes anbefalinger og den nødundervisning, som har fundet sted. Derfor er jeg tilfreds med det kompromis, vi i fællesskab er nået frem til. Selv om det bliver en anden optakt til studentereksamen, end eleverne havde forventet, håber jeg, at de tager godt i mod løsningen og har forståelse for den helt ekstraordinære situation, COVID-19 har sat os alle sammen i,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.

Det vil snarest blive meldt ud, hvad der kommer til at gælde for eux-elever, der afslutter gymnasiale fag, og elever i ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelse).

Partierne er også enige om, at elever på den forberedende grunduddannelse (FGU) på grund af de særlige omstændigheder omkring undervisningen i foråret ikke skal til prøver i år, og at de derfor får standpunktskarakterer i stedet for prøvekarakterer.