Claus Rom: Danmarks Naturfredningsforenings vedvarende populistiske angreb mod landbruget, er samtidig et angreb på landdistrikterne i Danmark

Claus Rom
Print Friendly, PDF & Email

Af Claus Rom, Gjøl, fødevareproducent i et landdistrikt

Danmarks Naturfredningsforenings vedvarende populistiske angreb mod landbruget, er samtidig et angreb på landdistrikterne i Danmark

Så er Danmarks Naturfredningsforening igen ude med populistiske påstande, denne gang af Daniel Hauberg, Klima- og landbrugspolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Daniel Hauberg mener, at landbruget udleder gylle og gødning til fjorde og kystnære farvande og det er den primære årsag til iltsvind i vores farvande.

En sådan vedvarende populistisk retorik fra DN er bekymrede. Jeg antager selvfølgelig at Daniel Hauberg ved bedre, og at jeg ikke som landmand udleder gylle til vores farvande. Samtidig formoder jeg også, at Hauberg ved, at kvælstof ikke giver stor vækst af vandplanter alene, der skal andre næringsstoffer til også, f.eks. fosfor.

Som landmand ved jeg udmærket, at os der producerer fødevarer, er en del af problemet, ligesom vi er en del af løsningen.

Det er vi alle borgere i Danmark og resten af verdenen. Vi kan ikke leve, producere og transportere, – uden at sætte aftryk i vores omkringliggende natur, vi må bare gøre det så nænsomt som muligt.

Der hvor det går galt for Hauberg og DN, er når, at man enfoldigt tænker, – vi reducerer eller lukker lige landbruget, – så er den fixet.

Der er det min klare forventning, at DN råder over en faglig kompetence der godt ved, at der er flere tiltag der indgår i en løsning til et forbedret vandmiljø, f.eks.:

 • Udledning af BOD næringsstoffer (stoffer er bruger ilt til nedbrydning), kvælstof og fosfor, kommer fra både land og by.
 • At det er i de indre farvande vi påvirker mest med næringsstof udledning fra land og by. I de øvrige farvande er den danske tilførsel af kvælstof er forholdsvis lille (56 tds. ton) i forhold til de mængder der kommer fra Botniske bugt (ca. 470 tds. ton). Vores tilførsel af fosfor er forholdsvis tilsvarende.
 • Vi påvirker havbunden ved ”klapning” fra oprensning af slam, der dumpes i farvandene, bland andet i Limfjorden og Vejle fjord, der har været solidt mediedækket med iltsvind.

Jeg mener, at nævnte få eksempler, er tilstrækkeligt for at påpege min pointe, – at landbruget ikke er alene om at udlede næringsstoffer til de danske farvande, men vi er mange interessenter der skal bidrage til et forbedret vandmiljø.

Det der er specielt for os i landbruget er, at vi bor og producerer i landdistrikterne. Vores medarbejdere bor her, vognmanden der kører afgrøder, foder, gødning bor her, vores børn går i den lokale skole, vi køber vores dagligvare i den lokale vores butik og vi står sammen som ”ildsjæle” og kæmper for at bevare livet i landsbyerne.

Så når Daniel Hauberg og DN konstant driver en følelsesladet hetz mod os, der bor på landet og producerer fødevarerne, også til DNs´ frokostbord, – så skader det i den grad alle der bor i landdistrikterne i Danmark og vores indsats for landsbyer med liv.

Et godt råd til Daniel Hauberg og DN kunne være, – ”deltag konstruktivt i debatten med valide fakta – eller ti stille” og lad være med at udstille vores farvande som uddøde og landbruget som dem der ødelade livet i havet for kommende generationer, det er alt for useriøst.

1 KOMMENTAR

 1. Spørgsmål til Claus Rom:
  Hvorfor er der så få fisk i Limfjorden ?
  Som fiskeopdrætter må du kunne besvare mit spørgsmål.

  Jørn Baandrup
  Radikale Venstre

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn