Budgettjek 2023 i Jammerbugt Kommune

Borgmester Mogens Gade
Borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Budgettjek 2023 i Jammerbugt Kommune

Budgetlægningen for 2023 har været præget af store udfordringer, ikke mindst på grund af mindre indtægter end forventet og større udgifter på en del områder. Derfor har Jammerbugt Kommune i 2023 et øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne.

Resultaterne af sidste budgetopfølgning i 2022 har vist, at der er behov for et særligt fokus på især fire områder: Det specialiserede børneområde, seniorområdet, voksenhandicapområdet og beskæftigelsesområdet. Derfor igangsatte Økonomiudvalget i december et budgettjek af 2023 på netop disse fire områder. Formålet med et budgettjek i starten af året er at gennemgå budgetforudsætninger for 2023. Dermed bliver det muligt at revurdere budgetforudsætningerne, hvor dette er nødvendigt.

Budgettjekket viser, at der i 2023 forventes budgetoverskridelser pga. tilgang af borgere på de specialiserede områder, tabte ankesager, den demografiske udvikling på seniorområdet og udviklingen på beskæftigelsesområdet.

”Det er et politisk og administrativt ansvar, at sikre, at Jammerbugt Kommune også fremadrettet har en fornuftig økonomi – derfor handler vi allerede nu på den forventede ubalance i indeværende års budget, så det stemmer med det forventede regnskabsresultatet for 2023. Målet er, at budget og regnskab skal ligne hinanden – ligesom de plejer i Jammerbugt Kommune”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade og næstformand i økonomiudvalget Diane Aarestrup.

For at sikre den samlede budgetoverholdelse i Jammerbugt Kommune skal alle udvalg bidrage med omstillingsforslag inden for deres fagområder. Derfor drøfter og fremsender fagudvalg på deres udvalgsmøder i januar omstillingsforslag, ligesom Økonomiudvalget drøfter egne omstillingsforslag på kommende Økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget besluttede den 17. januar hvilke omstillingsforslag, der skal sendes i høring. Høringsmaterialet er nu tilgængeligt på Jammerbugt Kommunes hjemmeside, og alle MED-udvalg samt bestyrelser, råd og nævn inviteres til at afgive høringssvar.

Kommunalbestyrelsen vil på møde den 1. februar træffe beslutning om hvilke omstillingsforslag, der skal iværksættes. 

LÆS OGSÅ: Smæk røret på!