Budgettet for Den Præhospitale Virksomhed beskæres mindre end ventet

Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Budgettet for Den Præhospitale Virksomhed beskæres mindre end ventet

Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland skal optimere driften og tilpasse budgettet. Det blev aftalt i forbindelse med regionens budget for 2024. Ny aftale mellem forligspartierne betyder, at beløbet er reduceret fra 7 mio. kroner til 5,4 mio. kroner, så servicemål fortsat kan overholdes.

Del af budgetforlig

Der bliver skåret 5,4 mio. kroner af budgettet for Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland. Men der bliver ikke bliver rørt ved de politisk fastsatte servicemål for, hvornår den første sundhedsfaglige vogn skal være fremme ved akut og kritisk sygdom uden for hospitalerne.

Pengene bliver fundet ved, at der ikke nu og her bemandes 8 ubesatte stillinger, da det i forvejen ikke er muligt at skaffe personale til stillingerne. Stillingerne bliver ikke nedlagt permanent. Derudover justeres antallet af timer som regionen forudbetaler den private ambulanceleverandør, PreMed. Nu kommer antallet af timer, der betales for, til at passe bedre til antallet af reelle opgaver. Der justeres også på Læsø. Besparelsen består i, at lægerne ikke længere får et honorar for at køre med ud til patienterne ved 112-kald. Region Nordjylland stiller fortsat en bil til rådighed for lægerne på Læsø, som de kan benytte i forbindelse med sygebesøg. De praktiserende læger – og øens vagtlægeordning – vil stadig være til stede på Læsø.

-Medarbejderne i Den Præhospitale Virksomhed gør et stort og vigtigt arbejde, og de er samtidig presset af manglen på ambulancebehandlere. Derfor har fokus været at finde løsninger, så det mærkes mindst muligt for både medarbejdere og borgere, siger Pia Buus Pinstrup (K), formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen og med i forligskredsen bag budgettet.

Hun understreger, at man med løsningerne fastholder et sundhedsfagligt akutberedskab, der stadig skaber tryghed for de nordjyske borgere, og at de 5,4 mio. kroner svarer til 1,3 procent af det samlede budget for Den Præhospitale Virksomhed.

– Men det er klart, at vi i den optimale verden hellere ville have haft flere penge at gøre med i regionen. Men jeg synes, at det er et udtryk for ansvarlighed fra forligspartierne bag budgettet, at man kigger i alle dele af regionen i forhold til muligheder for at optimere, så vi sikrer en økonomi, der ikke går over gevind næste år, siger Pia Buus Pinstrup.

Ved indgåelsen af regionens budget for 2024 blev det besluttet, at der skulle foretages en driftsoptimering på 7 mio. kr. uden at det måtte påvirke overholdelse af servicemålene. De løsninger, der er fundet, bidrager direkte til regionens samlede økonomi i 2024, og placeres i en robusthedspulje. Forligspartierne bag budgettet har accepteret, at beløbet nu er 5,4 mio. kroner, da det vigtigt, at servicemålene for, hvornår der er en sundhedsfaglig vogn på et skades- eller ulykkessted, er de samme som i dag.

Samtidig blev der i budgettet for 2024 også afsat flere penge til at styrke den liggende patienttransport, der kører med ikke-akutte patienter, som er sengeliggende. Her er planen at opnormere, hvad der svarer til 5,7 nye medarbejdere. Det øger den samlede tid, som Den Præhospitale Virksomhed kan køre patienttransporter, med 11 procent.

Sådan findes pengene

-Der er 8 ubesatte stillinger som ambulancebehandler, der ikke søges besat. Stillingerne er ikke nedlagt. Da stillingerne er ubesatte, får det ikke nogen betydning nu og her for borgerne i Nordjylland. Den Præhospitale Virksomhed justerer ned til et mere realistisk niveau, da det ikke er muligt for at få besat disse vagter.

-Besparelsen på Læsø består i, at lægerne ikke længere får et honorar for at køre med ud til patienterne ved 112-kald. Region Nordjylland stiller fortsat en bil til rådighed for lægerne på Læsø, som de kan benytte i forbindelse med sygebesøg. Læsø har i forvejen et døgndækket ambulanceberedskab, ligesom der også kan disponeres en lægehelikopter ved behov. De praktiserende læger – og øens vagtlægeordning – vil stadig være til stede på Læsø.

-Der justeres i antallet af timer, som privat ambulanceleverandør skal levere til regionen, og dermed hvor meget regionen på forhånd skal betale leverandøren. Det er en del af kontrakten med selskabet PreMed, at Den Præhospitale Virksomhed kan regulere i antallet af timer, som leverandøren er forpligtet til at have ambulancer i gang med opgaver. På den måde sikres det, at mængden af ambulancer på gaden svarer til det reelle antal opgaver. Det påvirker ikke antallet af ambulanceberedskaber, placering eller åbningstid, da ambulancerne stadig står til rådighed 24 timer i døgnet.