Bred Budgetaftale 2024 for Jammerbugt Kommune

Forligspartierne skrev i går under på dette års budgetaftale for Jammerbugt. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Bred Budgetaftale 2024 for Jammerbugt Kommune


Der er den 8. september indgået budgetforlig imellem Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet – 23 af
kommunalbestyrelsens 27 medlemmer.

”Vi fortsætter traditionen med et bredt forlig med dette års budgetaftale, og jeg vil gerne takke forligspartierne for evnen og viljen til det brede samarbejde, som er afgørende for at sikre en stabil økonomisk udvikling. I en tid hvor kommunernes økonomi er under pres, har mange kommuner skullet træffe svære beslutninger både i forhold til indeværende års budget og i forhold til budget 2024. I Jammerbugt Kommune har vi også i Kommunalbestyrelsen måttet genåbne budgettet for 2023 ad to omgange med reduktioner på ca. 40 mio. kr. til følge. En del af disse reduktioner får effekt ind i budget 2024,” fortæller borgmester Mogens Christen Gade og fortsætter:

”Derfor har budgetlægningen været præget af store udfordringer, ikke mindst på grund af stadigt stigende udgifter på en del områder. Dette afspejles i budgetaftalen, hvor det har været nødvendigt at prioritere på driften for at sikre et solidt budget. Det har været en kompleks opgave, men det er lykkedes at prioritere de store serviceområder på trods af et stramt udgangspunkt”.

Den nære velfærd i Jammerbugt Kommune sikres
På trods af en kompleks opgave med budgetlægningen-, er det lykkedes at afsætte midler til at sikre den demografiske udvikling både i forhold til børnepasning, skole og seniorområdet. Det har også været muligt at videreføre det serviceniveau på rengøringsområdet, som har været gældende i Jammerbugt Kommune i mange år. Dermed fortsætter rengøringsfrekvensen hver 14. dag.


På det specialiserede børne- og voksenhandicapområde er udviklingen præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov, og udgiftsniveauet ligger over landsgennemsnittet. For at imødekomme eventuelle stigende udgifter i 2024, er der afsat samlet 28,3 mio. kr., så serviceniveau og kvalitet kan fastholdes. Desuden afsættes der i budgettet midler til beskæftigelsesområdet, hvor der ses store stigninger i udgifterne til især seniorpension og førtidspension.

Der afsættes også penge til forhøjelse af driftstilskuddet til Museum for Papirkunst med 0,1 mio. kr. og til Thorupstrand Fiskeri- og Ophalingsspil med 0,225 mio. kr.


Et flot investeringsniveau
Med et bruttoanlægsbudget på 106 mio. kr. i Budget 2024 investeres der bredt i Jammerbugt Kommune med både store og små investeringer. Bl.a. er der afsat midler til en cykelsti ved Kvorupvej i Pandrup, fjernvarme i kommunale bygninger, Idrætscenter Jammerbugt, masterplan i Brovst, midtbyplan i Aabybro og tandklinik ved Sundhedshuset i Brovst.


Desuden fortsætter Jammerbugt Kommune den grønne omstilling ved at udskifte alle kommunens gadelamper til LED-belysning i løbet af 2024 og 2025.

Budgettet godkendes endeligt, når Kommunalbestyrelsen 2. behandler det 12. oktober 2023.

LÆS OGSÅ: Gå tur med en alpaka eller løs et mordmysterie på Bratskov