Bred aftale om genopretning af dansk økonomi og udfasning af hjælpepakker

Nicolai Wammen
Finansminister Nicolai Wammen Fotograf: Morten Fauerby
Print Friendly, PDF & Email

En bred aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet betyder, at en omfattende genopretningspakke fremover vil erstatte hjælpepakkerne, der med succes har holdt hånden under danske arbejdspladser under coronakrisen. Hjælpepakkerne vil blive udfaset, i takt med at samfundet åbner op igen.

Finansminister Nicolai Wammen siger:
Med aftalen i dag tager vi et vigtigt skridt fremad og videre ud af krisen. Vi sætter en ansvarlig slutdato på de midlertidige hjælpepakker. Og samtidig giver vi en markant saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi og iværksætter flere tiltag for at hjælpe danske eksportvirksomheder gennem krisen på de globale markeder. Jeg er meget glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier har taget ansvar for Danmarks økonomiske genopretning. Det tjener Danmark bedst, når vi står sammen.


Genstart af økonomien og sikring af dansk eksport

• En delvis udbetaling af de indefrosne feriemidler svarende til 3 ugers ferie med henblik på at sætte gang i dansk økonomi. Feriemidlerne vil kunne komme til udbetaling senest oktober 2020. Regeringen vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om den konkrete udmøntning.

• Et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere. Tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser.

• En forøgelse af virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling igennem en midlertidig forhøjelse af fradraget herfor.

• En styrkelse af den internationale turismemarkedsføring i 2020.

Der er også enighed om at understøtte danske eksporterhverv, herunder:

• Oprettelse af en statslig fond der kan bidrage til at rekapitalisere danske virksomheder. Fonden skal bidrage til at styrke kapitalgrundlaget i større, samfundsbærende, danske virksomheder, der har udtømt andre normale finansieringsmuligheder. Der afsættes 10 mia. kr. til at stifte Fonden.

• Yderligere 500 mio. kr. i 2020 til en samlet eksportpakke, herunder til opfølgning på genstartsteams og 15 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til en yderligere styrkelse af Eksport- og Jobskabelsestaskforcen.

• En genstartsfond i regi af Vækstfonden.

Erhvervsministeren vil desuden forhandle videre om en sommerpakke med konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre. Der afsættes 700 mio. kr. hertil i 2020. Derudover vil regeringen præsentere et oplæg til en luftfartspakke, der drøftes med aftaleparterne.

Hjælpepakkerne har været medvirkende til, at dansk økonomi har et bedre afsæt for den genopretning, der venter forude.

Parterne er enige fortsat at holde hånden under særligt udsatte erhverv, herunder virksomheder omfattet af forbud, restriktioner mv.

Aftaleparterne er bl.a. enige om:

• En forlængelse af fristen for ansøgninger til de eksisterende garantiordninger til ultimo 2020 og en forhøjelse af garantiprocenten i garantiordningerne til 80 pct.

• En ny og målrettet midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af visse COVID-19-relaterede restriktioner.

• Ordningen for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. udfases ved, at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august.

• At selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab under visse betingelser. Derudover lempes anciennitetskriteriet for a-kassemedlemmer for selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede er a-kassemedlemmer, men som endnu ikke opfylder anciennitetskriteriet, ligesom dagpengereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, som er omfattet af egentligt forbud, gøres mere fleksible.

• En udfasning af den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet, hvor tiltaget forlænges med yderligere to måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. Suspenderingen ophører herefter endeligt. Ordningen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge udfases ved, at ordningen forlænges med tre måneder.

• En forlængelse af den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser frem til og med 31. august.

• En forlængelse af udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende med to måneder.

• Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.

• En forlængelse af en række kompensationsordninger på kulturområdet frem til den 8. august 2020.