Borgmesterens nytårsbetragtninger 2022-23

Borgmester Mogens Gade
Borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email


Borgmesterens nytårsbetragtninger 2022-23

Året går på hæld, og sædvanen tro vil jeg forsøge at gøre status på året, der gik – og kigge lidt frem mod året, der kommer. Et årsskifte er altid en god anledning til at stoppe op og gøre status.


Den ene krise afløser den anden

For et par år siden – i overgangen fra 2020 til 2021 – sagde jeg første gang i mine nytårsbetragtninger, at jeg langt fra havde haft fantasi til at forestille mig, hvad året bød på.

Det samme kan jeg desværre igen sige om i år. Den ene krise har afløst den anden. Først kom Corona, som vi måtte trækkes med i nogle år, og som vi ganske vist også har kæmpet lidt med i 2022. I februar i år invaderede Putins Rusland Ukraine. Vi kan igen tale om krig i Europa med mange forfærdelige konsekvenser til følge, menneskelige såvel som økonomiske. Verdensfreden er udfordret. Utallige menneskeliv er tabt, byer er udslettede, og verdensøkonomien er trængt i knæ med energikrise og høj inflation. Det påvirker os alle.

I Jammerbugt Kommune har vi modtaget ukrainske flygtninge og vist, hvordan vi kan forsøge at gøre en lille forskel i det store billede. Vi har på ganske kort tid omdannet vores tidligere asylcenter i Tranum til at huse ukrainske borgere. Vi er også lykkedes med at få mange af de modtagne ukrainere i beskæftigelse – og ikke mindst sikret børnene en skolegang på vores folkeskoler og pasning i vores daginstitutioner.

Mange frivillige er og har været engageret i at hjælpe vores europæiske nabofolk i nød. Til sammen er det et godt eksempel på, hvordan vi sammen løfter højere, end vi kan hver for sig. Det er noget af det, der kendetegner os her i Jammerbugt Kommune.

Følgerne af krigen mærker vi alle, men nogen mærker det langt hårdere end andre. Derfor tænker jeg også særligt på borgere både her i kommunen og helt generelt, hvor større varmeregninger og stigende fødevarepriser har meget stor betydning i dagligdagen. Vi har i den forbindelse i Jammerbugt Kommune handlet hurtigt og effektivt, så endnu flere borgere i kommunen nu kan se frem til at gå fra gas til fjernvarme. Og vi vil naturligvis fortsætte med at handle, hvor vi kan.

Budget 2023: Et svært budget vedtaget af et bredt flertal i Kommunalbestyrelsen

Det sværeste budget i min tid som borgmester, og dermed i Jammerbugt Kommunes historie, er også blevet vedtaget i år. Det blev vedtaget af et bredt flertal af Kommunalbestyrelsens partier, og det er jeg rigtig glad for og stolt over.

Det viser, at vi evner at holde sammen på den politiske og økonomiske stabilitet her i kommunen på trods af store udfordringer såsom stigende udgifter og færre indtægter.

I budgettet har det – på trods af udfordringer – været i fokus at prioritere de store serviceområder. Ældreområdet, det specialiserede voksenområde og børnefamilieområdet er tilsammen tilført mere end 34 millioner kr. Derudover har vi sikret, at den decentrale organisering i forhold til skole- og dagtilbudsområdet fastholdes.

På trods af de lidt svære udsigter vil jeg dog mene, at vi har fået et godt budget i en krisetid. Og det er der mange at takke for. Både de tidligere kommunalbestyrelser og ikke mindst de partier, der står bag budgettet for 2023. Tak til jer!

Udfordring: Kvalificeret arbejdskraft

Udfordringerne har det med at stå i kø i krisetider. Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en udfordring, alle kommuner står i, og vi er naturligvis ingen undtagelse i Jammerbugt. Det er både internt i kommunen og eksternt, hvor vi som kommune også har et ansvar i forhold til det private arbejdsmarked og deres udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft.

Der er sat mange skibe i søen for at sikre mere lokale uddannelsesforløb, fordi vi ved, at nærhedsprincippet og tilgængelighed betyder noget. Jeg tænker bl.a. på SOSU-uddannelsen i Brovst og grundforløb på erhvervsuddannelserne i Fjerritslev. Vi skal også blive endnu bedre til at fastholde vores medarbejdere i deres arbejde, og her vil der komme nogle konkrete tiltag inden for f.eks. SOSU-området. Vi har også nedsat et udvalg med repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, fagforeninger m.fl., som skal arbejde med uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik i Jammerbugt Kommune.

Politiske prioriteringer i vores byer og lokalsamfund – nu og fremefter

På trods af de måske lidt nedslående ord om budgettet for næste år, er der også rigtig mange ting at glæde sig over i Jammerbugt Kommune. Vi holder fortsat gang i hjulene, og det er der også brug for – måske mere end nogensinde før.

Vores midtbyplaner er i gang med at blive realiseret, fordi de er finansieret. Det er meget positivt.

I Aabybro har vi fortsat gang i centerprojektet, som sker etapevis. Her skaber vi udover gode byrum og nye butikslokaler et øget udbud af både ejerboliger og flere typer lejeboliger til glæde for bosætningsstrategien. Vi har glæde af gode, private initiativer, som, kombineret med offentlige investeringer, giver baggrunden for den positive udvikling. Teknologiparken er også i rivende udvikling: Plangrundlaget for området giver mulighed for mere aktivitet og gør bl.a., at Aabybro nu kan tiltrække også større kæder.

I Pandrup opgraderes midtbyen med bl.a. nye butikslokaler. En styregruppe arbejder målrettet med midtbyplanen, og jeg har store forventninger til 2023 for Pandrups midtbyplan. I Pandrup-området har vi jo også det nye Skolecenter Jetsmark, hvor byggeriet på trods af svære tider er forløbet planmæssigt såvel økonomisk som tidsmæssigt. Det er lidt af en bedrift – og vi glæder os meget til at byde elever, forældre, personale og lokalbefolkningen velkommen i flotte rammer fra august 2023.

I Fjerritslev kan vi også se frem til en midtby med bedre indretning og med mere fokus på at skabe gode rum i bymidten. Der er god dialog og mange forslag til bl.a. fremtidig placering af busser. Vi forventer en endelig plan godkendt i foråret.

I Brovst udvikles der fortsat på Kirkegade og Jernbanegade, ligesom der også er en forventning om, at lejeboligerne på Blomstermarken i Halvrimmen realiseres i løbet af næste år.

Der er også fokus på Brovst som sundhedsbyen i Jammerbugt Kommune. Både med Kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af den kommende fælles tandklinik i Brovst og med bestræbelserne på at få etableret et nærhospital i byen i sammenhæng med sundhedshuset i Brovst. Hvis det lykkes, vil der blive tale om en kraftig opgradering af det nære sundhedsvæsen i Jammerbugt.

Klima og miljø

2022 har også været et år, hvor klima og miljø har fyldt meget på dagsordenen. Selvom vi i Jammerbugt Kommune er en lille spiller på den nationale og internationale klimadagsorden, så er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan lokalt. Og det gør vi. F.eks. er Jammerbugt Kommune den kommune i Danmark, hvor der produceres tredje mest energi fra landbaserede vindmøller.

I år har emner som Naturnationalpark Tranum og mulige testcentre for vindmøller fyldt i debatten i Jammerbugt. Vi har haft møder med ansvarlige ministre og gjort det klart, at det er vigtigt med lokalt ejerskab til så store projekter. Det fås kun ved via reel involvering og lokal indflydelse.

I Jammerbugt Kommune har vi også været hurtige til handling i forhold til el-ladestandere. Vi fik som den første kommune udbudt etablering og drift af ladestanderne. Det har resulteret i, at vi får ladestandere på hele 38 lokaliteter i kommunen. Det er godt for både borgere, erhvervsliv og turismen.

Når det kommer til klima og miljø skal vi også nævne vores aktuelle planlægning for vindmøller, solceller og biogas.

Tak til borgere, ansatte, frivillige og erhvervsdrivende

Når jeg kigger tilbage på året der gik, er det også vigtigt for mig at nævne de mange gode folk, jeg har mødt rundt omkring i kommunen. F.eks. til kommunens officielle markering af flagdagen for Danmarks udsendte, til borgermøder, indvielser af store og små projekter, til bryllupper, fødselsdage og andre særlige mærkedage. Tak til alle jer, som har inviteret mig – og tak til jer, som møder op, når Jammerbugt Kommune inviterer. 

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke jer, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats for foreninger og fællesskaber.

En stor tak skal også lyde til alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kollegaer i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt. Tak for den gode indsats i 2022 – lad os arbejde videre ud fra det gode udgangspunkt, så er jeg sikker på, vi går et godt 2023 i møde.

Godt nytår til alle.

1 KOMMENTAR

  1. Som nytilflytterne pr 9.7.22 og ellers tilfreds med vores nye omgivelser i Grønnehaven i Aabybro, er det en stor kæp i hjulet at min kone og jeg ikke kan få tildelt plads hos en af byens læger🥲..

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn