Bevillinger fra Realdania til projekterne “Sti100” og “Landingspladsen ved Thorupstrand”.

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Økonimiudvalget holder møde den 2. december. Et af punkterne er Bevillinger fra Realdania til projekterne “Sti100” og “Landingspladsen ved Thorupstrand”.

Sagsfremstilling

Realdania har i forbindelse med initieringen af Vestkystplanen støttet seks projekter langs Vestkysten, heraf to i Jammerbugt Kommune. De to projekter er formuleret i forbindelse med udviklingen af de Fysisk- Strategiske udviklingsplaner for “Blokhus og Løkken” og “Slettestrand og Thorupstrand”.


Bevilling til “Sti100”

Realdania støtter Hjørring og Jammerbugt kommuner med 3,37 mio.kr. til at udvikle og forlænge Sti100 til Løkken. Projektet er udvalgt som åbningstræk fra ”Strategisk, fysisk udviklingsplan Blokhus/Løkken”. Sti100 er en rekreativ sti i eget tracé fra Blokhus til Kettrup Bjerge, som ligger cirka midt mellem Løkken og Blokhus.

Stien har forskellig karakter undervejs: både smal flisbelagt snoet sti og passager med bredere jævn sti. I samarbejde med Hjørring Kommune, Naturstyrelsen Vendsyssel planlægges et nyt stiforløb fra Sylviavej og op til Søndergade, begge 9480 Løkken.

Projektet bliver realiseret sammen med Kaj Kjær Flora & Fauna (KKFF), som stiller arealer til rådighed for stiforløb og bidrager med konsulenttimer til projektet til en samlet værdi af 471.000 kr.

Dertil kommer samarbejde med Destination Nordvestkysten samt en række lokale aktører som Erhvervsforeningen Destination Blokhus, Løkken.dk, Gateway Blokhus Gruppen, Landal Grønhøj Strand, Ingstrup Efterskole, campingpladser, grundejerforeninger, m.fl. Skiltningen af hele sti100 opdateres i forhold til det nye koncept for Vestkysten (brandguide og wayfinding), hvor der også vejvises til særlige besøgsmål undervejs.

Stien gør det muligt for turister og sommerhusejere at bevæge sig mellem kystbyer og naturoplevelser ved egen kraft og lade bilen stå ved sommerhuset. Det understøtter planstrategiens fokus på en bæredygtig udvikling.

Projektet bliver realiseret i tre etaper over årene 2021, 2022 og 2023. Den øvrige projektøkonomi er på plads, hvor resten stammer fra offentlige midler. Det giver et samlet budget på 6,76 mio.kr.

Bevilling til “Udvikling af landingspladsen Thorupstrand”

Realdania støtter i første omgang projektet med 400.000 kr. til en yderligere konkretisering af projektet. Formålet med dette projekt er at udvikle landingspladsen, som er

Thorupstrands største attraktion, så det både bliver muligt for de mange besøgende at opleve kystfiskeriet tæt på – samtidig med, at de mange erhvervsfiskere uhindret kan udøve deres erhverv.

Derfor støttes i første omgang en viderebearbejdning og konkretisering af projektet med henblik på en efterfølgende realisering. I forbindelse med Call’et blev der søgt om støtte til udviklingen af landingspladsen, således at samspillet mellem fiskerierhverv og turismen bliver mere optimal.

Dette skulle ske ved en zoneopdeling med et nyt spilhus med lagerfaciliteter i den ene zone og ved at etablere flere p-pladser, etablerer alternative adgangsveje til landingspladsen fra p-pladsen samt omdanne nedlagt redningsstation til ophold med information/formidling om landingspladsen og fiskeriet.

På budgettet for 2021 er der afsat 1.5 million kr. til Thorupstrand. Realdania forventer en kommunal medfinansiering også til første etape, som de nu støtter med 400.000 kr.

Forvaltningen er ved at afklare med Realdania om den medfinansiering kan være medgåede timer. Udover støtte fra Realdania har man i Thorupstrand også fået tilsagn om 1.5 million kr. fra FLAG og 3.0 million kr. fra en pulje under Fødevarestyrelsen til etablering af et nyt spilhus.