Beskæring af træer, hække og anden beplantning

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Fodgængere og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din grund. Hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over fortov, veje og stier, kan være både til gene og fare for trafikken. Derfor har grundejere med ejendomsgrænse til veje, fortove, stier og rabatter pligt til at beskære beplantningen.

  • Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove og kørebaner kan bruges i fuld bredde.
  • Trækroner skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,75 m over fortovet og 4,2 m over vejen.
  • 1 m ind over rabatter fra vejens kant skal der også være en frihøjde på 4,2 m.
  • Skilte og gadelys må ikke være dækket af udhængende grene.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af el-skabe, lysmaster og vejskilte mv. Ved beskæring skal du huske på, at våde grene tynges ned. Som udgangspunkt vurderer Jammerbugt Kommune, at beplantningen er tilfredsstillende klippet, hvis den følger skitsen her under. 

Oversigtsdeklarationer

På hjørnegrunde er det særligt vigtigt at beskære godt, så trafikanter kan se til begge sider, inden de krydser vejen. På ejendomme ved vejkryds kan der være tinglyst oversigtsdeklarationer, der bestemmer at beplantningen ikke må være højere end 80 cm på et udpeget areal ved krydset.

Hvis du ikke beskærer

Hvis beplantningen vokser ind over vejarealer, kan kommunen pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev. Har du ikke beskåret beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære den for din regning.