Anlægstilskud til Jetsmark Idrætscenter

Jetsmark Idrætscenter Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Anlægstilskud til Jetsmark Idrætscenter

Jetsmark Idrætscenter låner et ekstraordinært anlægstilskud af Jammerbugt Kommune, så udbygningen og moderniseringen af idrætscentret kan komme i mål – og så idrætscentrets drift er sikret i fremtiden.

Jetsmark Idrætscenter igangsatte i 2020 en udbygning og modernisering af centret. Projektet var oprindeligt budgetteret til i alt 65,4 mio. kr. Selskabet, som idrætscentret indgik totalentreprisekontrakt med, gik konkurs i maj 2022. I den forbindelse har kommunen tidligere udlånt et anlægstilskud til idrætscentret på 9,6 mio. kr. til dækning af merudgiften til byggeomkostninger og 1,2 mio. kr. til omlægning af cykelsti. Der er i begge tilfælde aftalt en forventet tilbagebetaling, som er under forudsætning af fortsat drift af centret.

Fremtidig drift sikret
På et nyligt møde mellem idrætscentret, Jammerbugt Kommune og banken blev det fremlagt, at Jetsmark Idrætscenter har en større likviditetsmæssig udfordring end forventet, og at den fremtidige drift af centret er udfordret. 

”Jammerbugt Kommune har igen været i dialog med idrætscentret omkring moderniseringsprojektet. Projektets økonomi er skredet, likviditeten er udfordret, og anlægsbudgettet er blevet udvidet. Den fremtidige drift af idrætscentret har også vist sig at være udfordret. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at låne idrætscentret et ekstraordinært anlægstilskud, så projektet kan komme i mål, og den fremtidige drift også fortsat er sikret”, forklarer Borgmester Mogens Christen Gade.

Jetsmark Idrætscenter, banken og Jammerbugt Kommune har derudover nu i samarbejde lagt en økonomisk plan. Som en del af planen er der bl.a. krav til Jetsmark Idrætscenter om løbende budgetopfølgninger og, at Jetsmark Idrætscenter underskriver en hensigtserklæring om tilbagebetaling af de ekstra anlægstilskud, der er lånt siden entreprenørens konkurs.

1 KOMMENTAR

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn