Alle plejeforældre kan få PUP-efteruddannelse fra 2022

Print Friendly, PDF & Email

Fra 2022-2024 får alle plejeforældre mulighed for at få den længerevarende gratis efteruddannelse kaldet ’PUP’.

Plejefamilier påtager sig en vigtig opgave, når de tager imod et plejebarn. Ofte er opgaven både kompliceret og krævende, og den stiller store krav til plejeforældrenes forståelse og kompetencer. Men som reglerne er nu, er det alene plejeforældre uden en videregående uddannelse, der får mulighed for at få den længerevarende efteruddannelse, PUP. Men det bliver ændret fra 2022.


Et flertal i Folketinget har besluttet at ændre vilkårene og giver nu en pulje på 16,6 millioner kr., så alle plejeforældre fra 2022-2024 får mulighed for at få den gratis efteruddannelse PUP. Navnet PUP står for Professionsuddannelsernes Uddannelse til Plejefamilier, og her får plejeforældre undervisning én dag om ugen i to år.

Mange plejeforældre har en videregående uddannelse som fx pædagog eller lærer. Men i dag skal de selv betale den toårige PUP-uddannelse, hvis de vil klædes godt på til opgaven som plejeforældre. Udviklingskonsulent Elsa Munch Carlsen glæder sig over, at alle plejeforældre vil få tilbud om at deltage på netop den efteruddannelse.

“Vi er glade for, at vi nu får mulighed for at tilbyde uddannelse, viden og kompetencer til en større gruppe af plejeforældre end i dag. Det vil gavne en stor gruppe af udsatte børn, unge og deres plejefamilier,” siger Elsa Munch Carlsen, der er lektor og udviklingskonsulent i VIA University College.

”Vi kan se, at det længerevarende forløb, som PUP udgør, i sig selv har betydning. Vi undervisere får meldinger fra plejeforældrene på PUP om, at de oplever sig mere tolerante og rummelige og bliver bedre til at forstå mere komplekse situationer og skælder mindre ud. Alt sammen en følge af det lange seje træk på PUP med løbende undervisning og refleksion.”

PUP giver værdifuld viden

Karsten Maagaard har deltaget på PUP-efteruddannelsen som plejeforælder, og han er glad for, at flere får mulighed for at tage uddannelsen, og han vil kraftig anbefale andre plejeforældre at tage kurset.

”Vi får meget viden, om de her børn, som har oplevet så mange svigt. Vi kommer i dybden med emner som for eksempel sorg og angst, og vi bliver præsenteret for nogle begreber, som vi ikke ville møde andre steder. Alt det giver os mulighed for at forstå vores plejebørn bedre og dermed handle bedre i hver enkelt situation. Vi har også mulighed for læse mere om emnerne, nu hvor vi kender begreberne,” fortæller Karsten Maagaard, der har to plejebørn på henholdsvis 9 og 20 år.

Som plejeforælder er man ofte alene om at passe børn, der bærer på mange komplicerede oplevelser. Det giver særlige udfordringer som voksen at afstemme sig med barnets temperament og afvisninger på en klog og kærlig måde.

”På PUP kommer vi til bunds i emnerne, og vi får mulighed for at tale med andre plejeforældre, om de situationer vi oplever. Det gør, at vi bliver klogere på, hvad der er på spil for barnet,” understreger Karsten Maagaard, der ud over den faglige viden finder det yderst værdifuldt at have fået et netværk af andre plejeforældre.

”Uddannelsen giver mig ro”

Mie Henriksen er uddannet pædagog og har to plejebørn på 13 og 15 år, og hun har valgt at betale for sin PUP-efteruddannelse. I dag er hun glad for, at hun tog det valg.

”Jeg har fået en masse viden om udsatte børn og en rigtig god værkstøjskasse. Jeg er blevet bekræftet i, at det jeg gør, er rigtigt, og de to år på PUP har givet mig stor ro i min rolle som plejeforælder, og jeg kan mærke, at det smitter af på børnene på en positiv måde,” fortæller Mie Henriksen, der som uddannet pædagog selv skulle betale for sin efteruddannelse.

Uddannelsen har givet hende og hendes mand adgang til viden og sparring. Hun pointerer, at det netværk, der bygges op på den længerevarende PUP-uddannelse er helt uvurderligt, både for plejeforældre og plejebørn.

Sparring er guld værd

”Vi har fået nogen at sparre med. Som plejeforældre er vi jo alene om opgaven, men netværket, vi har fået, er guld værd. Vi mødes stadig med de andre plejeforældre og gerne sammen med børnene. Det giver børnene en unik mulighed for at opleve, at der er andre børn, som har det lidt ligesom dem selv, og at de ikke er alene om at være i pleje. Dermed får de et netværk, og nogle at identificere sig med, og det giver selvtillid,” understreger Mie Henriksen.

Både Mie Henriksen og Karsten Maagaard mener, at den toårige PUP-efteruddannelse burde være obligatorisk for alle plejeforældre.

”Den viden og det netværk, vi får, kan vi ikke hente andre steder. Selvom jeg er uddannet pædagog, har jeg fået vigtig viden og begreber om udsatte børn,” fortæller Mie Henriksen.

Fakta om Professionsuddannelsernes Uddannelse til Plejefamilier (PUP):

  • PUP er et toårigt uddannelsesforløb for plejeforældre, som én dag om ugen har mulighed for at få den nyeste viden, faglig fordybelse og bearbejde viden og tilgange i samarbejde med andre plejeforældre.
  • Det er muligt at fortsætte på ekstra specialiseringsmoduler efter afslutningen på PUP
  • PUP er gratis for faglærte og ufaglærte plejeforældre.
  • Den nye aftale gør det muligt for plejeforældre med en videregående uddannelse at tage uddannelsen uden egenbetaling.
  • Der afsættes 16,6 mio. kr. til en ansøgningspulje i perioden 2022-2024. De fleste midler i 2023 og 2024.
  • Uddannelsen udbydes af Professionshøjskolerne VIA University College og UC SYD – og på Sjælland af ZBC.