Akutte ortopædkirurgiske operationer i Thisted undersøges nærmere

Foto: aalborguh.rn.dk
Print Friendly, PDF & Email

En gennemgang af en række akutte ortopædkirurgiske operationer på hospitalet i Thisted har vakt bekymring, og derfor er et større analysearbejde sat i gang.

Den faglige kvalitet er sikret med midlertidige tiltag

– Vores bekymring går på, at vi har set, at kvaliteten ved nogle operationer ikke altid er, som vi kunne ønske os i Thisted. Derfor har vi handlet med det samme og har sat midlertidige tiltag i værk, da den faglige kvalitet har højeste prioritet, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt.

Først undersøgte hospitalet en tre måneders periode i 2019 og udvidede siden undersøgelsen til hele 2019. Resultatet viser, at der på to områder er udfordringer med den faglige kvalitet. Det drejer sig om operationer, der vedrører sår og dybere infektioner samt operationer på hofter, ben og fødder.


Patienter kontaktes via E-Boks

I disse dage kontaktes omkring 500 borgere af Aalborg Universitetshospital. Godt 30 af disse kontaktes, fordi hospitalet gerne vil se dem til en ambulant undersøgelse. De andre borgere kontaktes alene, fordi de er blevet opereret i Thisted, og fordi vurderingen er, at de ikke har behov for en ambulant vurdering.

– Det er en alvorlig situation, og vi tager os af de patienter, hvor vi har en bekymring. Samtidig sender vi også breve ud til patienter, hvor der ikke er noget at påtale, fordi vi gerne vil berolige dem, siger Michael Braüner Schmidt.

Patienter, der ikke har E-Boks, modtager et brev med posten.

Det er de ortopædkirurgiske afdelinger på Aalborg Universitetshospital i Aalborg og i Thisted, der sammen har rejst bekymringen og har indført de midlertidige tiltag i forhold til operationerne.

Tiltagene betyder, at de akutte ortopædkirurgiske operationer primært foretages om dagen. Samtidig bliver der ikke opereret i weekender. Opstår der behov for det, overflyttes enkelte patienter til hospitalet i Aalborg.

– Med denne midlertidige løsning kan vi sikre, at så mange akutte ortopædkirurgiske operationer som muligt forbliver i Thisted. Det er et stort fokus for os. Men vigtigst af alt er patientsikkerheden og, at vores patienter får den faglige kvalitet i behandlingen, som de har krav på, siger Michael Braüner Schmidt.

Politikere skal tage stilling til handleplan

Forretningsudvalget og Regionsrådet vil henholdsvis den 9. og 17. december 2019 få forelagt en handleplan, som bl.a. vil indeholde løsninger på kort og længere sigt i forhold til den ortopædkirurgiske aktivitet i Thisted.

Yderligere oplysninger

Ortopædkirurgien i Region Nordjylland er organiseret som én enhed under Aalborg Universitetshospital. Der er ortopædkirurgi på hospitalerne i Hjørring, Frederikshavn, Farsø, Aalborg og Thisted.

De specialiserede funktioner er primært beliggende i Aalborg, mens der primært er hovedfunktionsbehandling på de øvrige hospitaler. Patientforløb, som ikke kan håndteres på de mindre hospitalsmatrikler, overføres dermed til hospitalet i Aalborg og det samme gælder, hvis der opstår komplikationer i efterforløbet til en behandling.

På forsiden af www.aalborguh.rn.dk findes mere borgerrettet information om sagen.