Aktiv brug af forpladsen ved DGI-Huset i Aabybro

DGI Huset Aabybro. Arkivbillede.
Print Friendly, PDF & Email

Arbejdet med midtbyplanen for Aabybro er ved at nærme sig sin afslutning. I den forbindelse bliver idéen om en mere aktiv forplads ved DGI-Huset afprøvet over den næste 1½ måned.

Mere aktivitet på forpladsen ved DGI-Huset er et af resultaterne af arbejdet med midtbyplanen, hvor borgernes idéer og forslag til byens udvikling er taget med.

Fra torsdag 16. maj er området foran DGI-Huset ændret til en aktivitetsplads, og sådan vil pladsen altså se ud frem til udgangen af juni. I perioden er pladsen delvist afspærret for motorkøretøjer.

Der bliver officiel åbning mandag 20. maj kl. 11.30. Her vil borgmester Mogens Christen Gade holde talen, mens to 4. klasser fra Aabybro skole også deltager.

Aktivitetspladsen er tænkt som en eventplads til mindre arrangementer og koncerter. Samtidig rummer pladsen mulighed for at dyrke sport som skateboard, løbehjul og rulleskøjter.

”Vi ønsker at skabe et mere aktivt byrum og samtidig skabe større tryghed for borgere til fods og på cykel. Arealet foran DGI-Huset har et stort, uforløst potentiale til at blive et langt mere aktivt byrum i Aabybro. Med byrummet kan livet inden for i DGI-Huset fortsætte ud i byrummet. Her kan forskellige grupper opholde sig side om side”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Midtbyplanen

Midtbyplanen for Aabybro forventes at blive vedtaget sidst i maj 2019.

I planen er midtbyen tænkt som den vigtigste dynamo for et stærkt byfællesskab og fundament for hovedbyen Aabybro. Alt der kan styrke bylivet bliver placeret i midtbyen.

Tanken er, at midtbyen bliver en koncentration af udadvendte funktioner kombineret med en målrettet fortætning af boliger og erhverv. Det skal sammen udvikle bylivet, nærer fællesskabet og blive afsæt for en robust og attraktiv hovedby – også i fremtiden.

Midtbyplanen er støttet økonomisk af Realdania gennem kampagnen hovedbyer på forkant.