Aggersundbroen får en kærlig omgang

Aggersundbroen der går over Limfjorden. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Vejdirektoratet vil frem til oktober arbejde på Aggersundbroen. Der er tale om udskiftning af belægning på fortorvet på broen samt reparation af beton.

Dette vil medføre at du kan opleve indsnævringer af kørebanen samt lysregulering af trafikken i aften timerne. Indsnævring sf kørenbanen vil ikke komme under 4,5 meter. Det  fremgår endvidre i pressemeddelelsen fra vejdirektoratet at det i perioden ikke bliver hindringer for cyklister og fodgængere at passage i under renoveringen af Aggersundbroen.

Aggersundbroen er ikke alene 21 broer og tunneller renoveres i år

I Danmark har vi 2500 statslige broer og tunneller, der er med til at binde landsdelene sammen. Derfor er Vejdirektoratet skal udbedre skader og forny broernes beskyttelse mod det danske vejr, så de kan holde i mange år endnu.

”Velfungerende broer og tunneller spiller en vigtig rolle, når danskernes hverdag skal hænge sammen, og når erhvervslivets gods skal effektivt fra A til B. Men broerne bliver løbende slidt,” siger Niels Højgaard Pedersen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

”Så hvert år, når foråret melder sig, går vi i gang med at fremtidssikre broernes bærende konstruktioner og udskifte de slidte dele, så deres levetidsomkostninger bliver mindst mulige. Den løbende vedligeholdelse er med til at sikre, at de danske bilister fortsat kan komme nemt og sikkert rundt i hele landet.”det afgørende, at vi passer godt på dem. I løbet af 2019 vil Vejdirektoratet renovere 21 af dem.